Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Produkt v medzinárodnom marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13401
Posledná úprava
04.12.2020
Zobrazené
693 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ako už bolo uvedené vstup na zahraničný trh si vyžaduje modifikovať marketingový mix - produkt, cenu, miesto a komunikáciu (podporu) - firmy. Dôležitou súčasťou marketingového mixu je nositeľ úžitkovej hodnoty - produkt.

Jedna z principiálnych otázok v medzinárodnom marketingu sa dotýka typov produktu, ktoré môžu byť predané v zahraničí. Medzinárodná firma musí zvážiť, či je daný produkt možné predávať v doterajšej forme alebo je nutné produkt adaptovať podľa medzinárodných - zahraničných požiadaviek. Medzi základné faktory, ktoré ovplyvňujú výber produktovej stratégie, patrí charakter produktu, jeho určenie, druh potreby, ktorú uspokojuje, balenie, dizajn, technické parametre, doplnkové služby viažuce sa produkt, kvalita produktu, možnosti jeho štandardizácie alebo adaptácie, značka, ktorú prezentuje, produktový rad, spôsob distribúcie a iné.

Kustomerizácia (od angl. customer - zákazník) produktu predstavuje prispôsobenie produktu a jeho vlastností potrebám konkrétneho zákazníka. Uplatňuje sa často pri dodávke investičných celkov alebo pri dodávke veľkých softwérových systémov pre firmy. Kým adaptácia produktu predstavuje jeho určité prispôsobenie sa zahraničnému trhu. Adaptácia môže byť:
...

Kľúčové slová:

produkt

marketing

medzinárodný trh

medzinárodný marketing

tvorba produktu

zákazník

dimenzovanie produktu

kvalita

značka

obal

balenie

záruka

servis

životný cyklus produktu

vývojObsah:
 • 1 Tvorba produktu pre medzinárodný trh
  Dimenzovanie produktu pre medzinárodné použitie
  Zmena čŕt produktu na medzinárodnom trhu
  Prispôsobenie kvality medzinárodným požiadavkám
  Rozhodovanie o značke a obale
  Balenie a obal
  Životný cyklus produktu
  Záruka a servis
  2 Vývoj nového produktu
  Produktové stratégie
  Zdroje inovácií v medzinárodnom marketingu
  Predstavenie nového produktu

Zdroje:
 • ĎAĎO, J., 1996. Medzinárodný marketing. Banská Bystrica: ESOX Consulting, 1996, 189 s., ISBN 80-967599-0-6.