Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Analýza podniku - Leven, a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9007
Posledná úprava
08.06.2018
Zobrazené
2 669 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vznik a história spoločnosti

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou 5.11.2002, prešla v roku 2004 viacerými zmenami. Najpodstatnejšou bola zmena akcionárskej štruktúry a zmena vlastníckych vzťahov k zariadeniam. Spoločnosť Levitex, a.s., ako jediný akcionár spoločnosti odpredal všetky akcie novým akcionárom.

Stav po 30.6. 2004 - podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu

Podľa ústneho vyjadrenia štatutárneho zástupcu bola zmenená štruktúra vlastníkov spoločnosti Leven, a.s., nasledovne:

Akcionári spoločnosti a ich podiely: Mesto Levice - 10%
Súkromný akcionári - 90%

Podiel na základnom imaní: ISTROENERGO GROUP a.s., Levice, podiel na ZI 45%
KLEIN - MONT a.s., Levice, podiel na ZI 45%
Následným krokom bol odpredaj prenajatého majetku bývalej energetiky. Májom 2004 spoločnosť Leven, a.s., podnikala vo vlastných zariadeniach a na vlastnej technológii.

Vybrané ukazovatele spoločnosti
Hospodársky výsledok spoločnosti je ukazovateľom ako podnikateľský subjekt hospodáril s financiami v danom roku.
Firma Leven, a.s. v 1. roku podnikania vykázal nepatrný zisk 336 tis. SK. Dôsledkom malého zisku sú počiatočné investície spoločnosti a odpisy. V roku 2004 bol dohodnutý investičný úver s bankou vo výške 80 mil. Sk s ročným odkladom prvej splátky. Zaujímavé je porovnanie hospodárskych výsledkov z finančných operácii za roky 2004 a 2005. Pokiaľ v roku 2004 bol vykázaný zisk vo výške skoro 12 mil. Sk, tak v nasledujúcom období bola vykázaná strata. V roku 2006 pokračoval trend z predchádzajúceho obdobia a HV z finančných investícií dramaticky zredukoval zisk.

Kľúčové slová:

podnikanie

analýza

podnik

financovanie

ekonomika

kapitál

spoločnosť

podnik

úverObsah:
 • 1. Analýza podniku
  1.1 Charakteristika spoločnosti
  1.2 Kapitálová štruktúra
  1.3 Rozbor bankových úverov
  2. Hodnotenie a návrhy
  2.1 Analýza kapitálovej štruktúry
  2.2 Analýza investičného úveru
  2.3 Návrhy a odporúčania
  2.3.1 Oprávnenosť nákladov
  Záver

Zdroje:
 • Čunderlík, D.: Podnikateľské riziko. Bratislava, EKONÓM, 2004
 • Papula, J., Papulová, E.: Podnikanie. Bratislava, Kartprint, 2002
 • SZABO, Ľ.: Podnikateľské rozhodovanie. Bratislava, EKONÓM, 2004
 • Zalai, K.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava, SPRINT vfra, 2004