Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Tribológia a servis strojov - prezentácie z cvičení

«»
Prípona
.zip
Typ
prezentácia
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37400
Posledná úprava
26.04.2011
Zobrazené
1 337 x
Autor:
peter455
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Príprava ferogramu
- vzorka pracovnej kvapaliny steká po pružnej plastovej fólii umiestnenej nad magnetickým poľom s veľkým gradientom intenzity magnetického poľa
- premenlivá intenzita magnetického poľa spôsobuje usadzovanie častíc na ferografickej stope, v miestach daných ich veľkosťou a magnetickými vlastnosťami

Výsledkom ferografickej analýzy je mikroskopické posúdenie izolovaných produktov opotrebovania z olejovej vzorky za účelom definovania režimu trenia a opotrebovania zariadenia

Princíp stanovenia vody
- volumetrická titrácia s automatickou bi-ampérometrickou indikáciou koncového bodu metódou podľa Karla Fischera
- na titráciu sa používa Fischerove titračné činidlo a Fischerove rozpúšťadlo
- umožňuje stanoviť nízke koncentrácie vody s relatívnou presnosť od 1 do 5 %
- obsah vody sa vyjadruje v %

Automobilové prevodové oleje
- Z dôvodu rozdielnosti prevodových systémov v automobiloch (hnacej nápravy - diferenciál a prevodovej skrine) sú kladené rôzne nároky na oleje.
- Preto bola vytvorená špecifikácia automobilových prevodových olejov pre uľahčenie výberu vhodného oleja pre danú aplikáciu.
- Automobilové prevodové olej sa podobne ako motorové triedia v závislosti od viskozity a výkonnostnej úrovne.
- Viskozitné triedy prevodových olejov sú uvedené v klasifikácii SAE J 306a.
- Sú rozdelené do 4 zimných viskozitných tried, ktoré sú charakterizované viskozitou pri nízkych teplotách a do 5 letných tried a viskozitou pri teplote 100°C.

Kľúčové slová:

tribológia

tribotechnika

servis strojov

motorové oleje

prevodové oleje

viskozitaObsah:
 • Moderné tribotechnické metódy
  Metódy na stanovenie častíc opotrebovania
  Metódy na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností olejov
  Rozdelenie prvkov podľa ich pôvodu vzniku v oleji
  Zloženie spektrometra
  Zloženie optického počítača častíc
  Ferografická súprava
  Podstata ferografie
  Súčasti mikroskopu
  Zloženie viskozimetra
  Zloženie titrátora
  Princíp stanovenia vody
  Prítomnosť degradačných produktov v FTIR spektre oleja
  Automobilové oleje
  Viskozitná klasifikácia automobilových motorových olejov podľa SAE J 300
  Automobilové prevodové oleje
  Viskozitná klasifikácia automobilových prevodových olejov podľa SAE J 306a
  Priemyselné oleje
  Podľa výkonnostnej charakteristiky ISO 6743 sa priemyselné oleje delia do nasledujúcich skupín
  Priemyselné hydraulické oleje
  Rozdelenie hydraulických olejov
  Hydraulické oleje pre hydrodynamické prevody
  Podľa výkonnostnej charakteristiky ISO 6743 sa minerálne hydraulické oleje delia na

Zdroje:
 • RNDr Janka Mihalčová