Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 556   projektov
3 nových

Recyklácia kovových hutníckych a teplárenských odpadov

«»
Prípona
.pptx
Typ
prezentácia
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
7,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45881
Posledná úprava
25.05.2015
Zobrazené
757 x
Autor:
tomasiktomas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
• Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.

• zariadením na spoluspaľovanie odpadov je stacionárne zariadenie, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo.
• Najväčší problém pri energetickom využívaní odpadov alebo palív vyrobených z odpadov je okolnosť, že odpady a aj tuhé alternatívne palivá sú zaradené ako odpad a ich energetické využitie musí spĺňať legislatívne podmienky pre spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov zo všetkými dôsledkami (posudzovanie vplyvov na ŽP, prísnejšie emisné limity, vyššie náklady na čistenie a monitorovanie spalín a pod.), ktoré v súčasnosti predražujú investície do vhodného zdroja na energetické využívanie odpadov alebo palív vyrobených z odpadov

Kľúčové slová:

odpad

recyklácia

kovy

nekovy

suroviny

teplárenský odpad

hutnícky odpad

kovový odpad

zásadité trosky

zvárková troska

pyritové výpražky

odpady z valcovania a kovaniaObsah:
 • Odpady
  teplárenský odpad
  hutnícky odpad
  kovový odpad
  recyklácia
  zberné miesta
  Roštový kotol
  Fluidný kotol s cirkulujúcou fluidnou vrstvou (CFB)
  Fluidný kotol s bublajúcou fluidnou vrstvou (BFB)
  Splyňovanie palív alebo odpadov a následné spaľovanie syntetického plynu v spaľovacej turbíne alebo v plynovom kotli
  Uhlie - tuhé fosílne palivo,
  Zemný plyn - fosílne palivo,