Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 556   projektov
3 nových

Integrované výrobné systémy

«»
Prípona
.zip
Typ
prezentácia
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
10,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42342
Posledná úprava
24.08.2013
Zobrazené
838 x
Autor:
cephelec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Integrované výrobné systémy - prezentácie - Hospodárska Informatika - 5.ročník, zimný semester FEI, TUKE.

Predslov
Integrovaná počítačom podporovaná výroba (systémy CIM) je charakteristickou interdisciplinárnou oblasťou.
Jej postupný vývoj je úzko spätý s pokrokom, v oblasti:
Počítačových prostriedkov,
organizácie a riadenia údajov,
viacúrovňovej komunikácie,
multimediálnych techník,
robotiky a robototechnológie,
počítačového riadenia výrobných procesov,
kybernetiky,
umelej inteligencie,
formalizácie rozhodovacích procesov pri riadení zložitých systémov.

Návrh štruktúr a konceptov systémov CIM vyžadoval integráciu výrobnej a inžinierskej technológie pomocou počítačov.
Vytvorenie konceptu systému CIM teda znamená realizáciu vysoko automatizovaných závodov, t.j. závodov budúcnosti. Systémy CIM sú veľmi úzko spojené s diskrétnymi výrobnými procesmi a ich podstata spočíva v systémovej integrácii moderných prostriedkov ako aj informačnej technológie.

Plánovanie, riadenie a realizáciu diskrétnych výrobných procesov je možné charakterizovať nasledovne:
Infraštruktúra informatiky umožňuje vytvorenie nových progresívnych plánovacích modelov,
teória plánovania, konštruovania a rozvrhovania bola rozšírená o aplikácie prvkov, metód a postupov umelej inteligencie,
praktická realizovateľnosť architektúr „otvorených systémov“ umožnila, aby sa doteraz funkcionálne vzdialené moduly technického plánovania a riadenia dostali do bezprostrednej blízkosti.

Prínosom systémov CIM je odstránenie neefektívnych pomalých spracovaní informácií, znižovanie nákladov na spracovanie údajov a ich záznam.
Integrácia sa pritom chápe ako súbor metód a prostriedkov, ktorých cieľom je:
Formalizovať všetky rozhodovacie úkony, pre ktoré existujú formálne efektívne algoritmy,
vyjadriť všetky procesové činnosti výrobného zoskupenia údajmi,
zaviesť takého údaje do formy, ktorá umožňuje ich generovanie, transformáciu, prenos, použitie a skladovanie počítačovou technológiou,
zabezpečiť voľný prenos potrebných údajov medzi jednotlivými subsystémami tak, aby boli kedykoľvek prístupné používateľom.
...

Kľúčové slová:

integrované výrobné systémy

IVS

kybernetika

výrobné bunkyObsah:
 • 1. Kapitola - Úvod
  2. Kapitola - Výrobné Bunky,RTK a PVS
  3. Kapitola - Grafický opis robototechnologických komplexov a automatizovaných technologických pracovísk
  4. Kapitola - Integrovaná počítačom riadená výroba
  5. Kapitola - Osobitosti projektovania a zavádzania systémov CIM
  6. Kapitola - Podsystémy integrovanej počítačom riadenej výroby

Zdroje:
 • Integračné aspekty tvorby a prevádzky systémov CIM,Ladislav Madarász, Marián Bučko, Rudolf Andoga, dátum vydania 2006, počet strán 380, elfa s.r.o