Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Základy a vývoj manažmentu ľudských zdrojov

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5992
Posledná úprava
15.12.2017
Zobrazené
1 540 x
Autor:
frent
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Fungovanie každej organizácie podmieňujú zdroje a prostredie.
Organizácia je otvorený systém, v ktorom prebieha transformácia zdrojov na vstupe za účelom dosiahnutia požadovaného výstupu. Za vstupy transformačného procesu sa vo všeobecnosti považujú zdroje informačné, materiálne, finančné a ľudské. Výstupom transformačného procesu sú produkty, t. j. výrobky alebo služby, ktoré sú umiestňované na trhu za účelom transakcie. Z toho vyplýva logická požiadavka na transformačný proces, a to efektívnosť. Úlohou manažmentu podniku je zabezpečiť efektívnosť tohto procesu, tzn. zabezpečiť, aby cena výstupov bola vyššia ako cena vstupov. Manažment má teda získavať, hospodáriť a alokovať zdroje tak, aby prinášali čo najväčší úžitok pri dosahovaní cieľov organizácie (všeobecne: rozvoj a rast). Predmetom manažmentu ľudských zdrojov sú pracovníci, a preto možno konštatovať, že manažment ľudských zdrojov je integrálnou súčasťou manažmentu podniku rovnako, ako finančný manažment, produkčný manažment a marketingový manažment.

Kľúčové slová:

medziľudské vzťahy

konkurenčný vzťah

manažment ľudí

personálna práca

úspešnosť podnikuObsah:
 • VYmedzenie základných pojmov:
  Pojmových vymedzení mľz
  VYmedzenie cieľov podľa vybraných autorov:
  Medzi ekonomickými a sociálnymi cieľmi existuje zdanlivo konkurenčný vzťah
  Pohľad do histórie manažmentu ľudí
  Problémy spojené s aplikáciou koncepcie mľz
  Prístupy k personálnej práci
  Mľz a jeho príspevok v úspešnosti podniku