Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Študijné materiály k okruhom z predmetu Manažment

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8373
Posledná úprava
26.02.2018
Zobrazené
742 x
Autor:
szkitike
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizovanie (O)

- hl. úlohou je tvorba a zdokonaľovanie org. štruktúry
- tvorba org. štruktúry predstavuje formálny systém, kt. manažérom umožňuje uskutočniť ĎP, zabezpečiť prac. špecializáciu, koordinovať činnosti a delegovať právomoci v záujme efektívneho dosiahnutia týchto cieľov

ZMYSEL: utvoriť podmienky na koordináciu úsilia pomocou vytvárania štruktúry procesov a štruktúry vzťahov medzi úlohami, právomocami a zodpovednosťou
- treba odlíšiť dva pojmy:
1. štruktúra procesov - cieľavedomé úsilie manažérov zamerané na určenie spôsobov, ako majú pracovníci vykonávať dané práce
2. štruktúra vzťahov - vyjadruje stabilnú org. štruktúru, niekedy označovanú ako kostra organizácie, kt. poskytuje základňu na jej fungovanie
- O ako proces musí zohľadňovať niekoľko skutočností:
a) org. štruktúra musí vychádzať z cieľov, stratégie a plánov, pretože od nich sa odvodzujú činnosti
b) musí vyjadrovať disponibilnú právomoc manažmentu
c) efektívna org. štruktúra musí vychádzať z danej situácie
- proces O vychádza z plánovania a obsahuje postupnosť týchto krokov:
1. identifikácia a klasifikácia požadovaných činností
2. zoskupovanie činností z hľadiska zdrojov a situácií,
3. delegovanie právomocí,
4. horizontálna a vertikálna koordinácia právomocí a informačných vzťahov
- nadväzujú naň ostatné man. funkcie (personalistika, vedenie, kontrola)

Kľúčové slová:

manažérske funkcie

riadenie

rozhodovanie

kontrola

komunikácia

motivácia

stratégia

organizačné štruktúry

personalistika

etika

historické základyObsah:
 • Empirická škola a integračný prístup k manažmentu
  Etika v manažmente
  Charakteristika a východiská manažmentu
  Informácie a informačné systémy
  Integračné prístupy
  Komunikácia
  Kontrola
  Manažerské rozhodovanie
  Manažment v globálnom prostredí
  Motivácia
  Organizovanie
  Personálny manažment
  Plánovanie
  Strategický manažment
  Vedenie ľudí
  Základné koncepcie manažmentu