Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Statika - prednášky

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
7,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37246
Posledná úprava
05.04.2011
Zobrazené
1 684 x
Autor:
kajo771
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletné prednášky pre zvládnutie predmetu Statika (mechanika). Pre prvý ročník, 2. semester Žilinskej univerzity.

Úvod
Jedna z hlavných úloh strojného inžinierstva je navrhovať, konštruovať, vyvíjať a vyrábať optimálne stroje slúžiace človeku pri rešpektovaní všetkých ohľadov a nárokov daných reálnymi podmienkami života ľudskej spoločnosti. K tomu je nutná znalosť základných procesov prebiehajúcich v príprave a prevádzke konkrétneho stroja a schopnosť zobecnenia a využitia týchto skúseností. Jednou z kľúčových oblastí tohoto poznávania je Mechanika, súčasť Fyziky. Odbor Aplikovaná mechanika patrí k základom vzdelania strojného inžiniera (bakalára). Výučba mechaniky je rozdelená do predmetov Statika, Kinematika, Dynamika, Pružnosť a pevnosť . V prvých troch predmetoch je pozornosť obrátená prevažne k objektom tuhým, zatiaľ čo v Pružnosti a pevnosti sú študované vlastnosti poddajných telies a sústav.
Mechanika – je exaktná veda, v ktorej sa opisujú a skúmajú mechanické vlastnosti telies, pohyb telies a jeho príčiny. Sleduje mechanický pohyb, ktorý je tou najjednoduchšou formou pohybu.

Delenie mechaniky z hľadiska fyzikálneho:
 • mechanika tuhých telies (statika + dynamika)
 • mechanika deformovateľných telies
 • mechanika tekutín
 • biomechanika  

Kľúčové slová:

statika

pružnosť

pevnosť

mechanika

tekutiny

deformácie

poddajnosť telies

zákon akcie a reakcie

dynamika

kinematika

ekvivalencia

sila

moment silyObsah:
 • Delenie mechaniky z hľadiska fyzikálneho
  Statika využíva 1. a 3. Newtonov zákon
  Delenie mechaniky z hľadiska predmetu skúmania
  Typické úlohy statiky
  Základné pojmy a zákony statiky
  Prvá veta statiky
  Skladanie síl podľa zákona rovnobežníka
  Opakom je rozklad sily
  Ak chceme posunúť silu z bodu A do bodu B, musíme pridať moment
  Rozklad sily
  Moment sily k bodu
  Pravidlo pravej ruky
  Moment sily k osi
  Varignonova veta

Zdroje:
 • Statika - prednášky (mechanika) + v prednáškach sa nachádzajú riešené príklady