Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Prednášky z biochémie (Cyklická fotofosforylácia, Calvinov cyklus, Biosyntéza)

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39801
Posledná úprava
16.03.2012
Zobrazené
1 278 x
Autor:
dana.hopcekova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
3. prednáška:
Cyklická fotofosforylácia
Fotosystem I. uložený v tylakoidnej membráne obsahuje:
• Chlorofyl a je pigment s absorbčným maximom 700nm (P700) a s redoxpotencionálom E0= +0,45V
• Feredoxin je metaloprotein obsahujuci Fe a S (transport elektrónov systémom Fe2+ / Fe3+)
• Cytochróm b6 a cytochrom f sú proteiny obsahujuce Fe
• Plastocyanin je bielkovina obsahujuca Cu (Cu+/Cu2+)
...

4. prednáška:
Calvinov cyklus fixaciou CO2
-rastliny, pre rast ktorých je optimálna teplota 10-25stupnov: obilniny
Tri fázy:
1. Karboxylačná (naviazanie CO2 na pentózu)
Akceptorom CO2 zo vzduchu je pentóza ribulóza 1,5-bisfosfát
Ribulóza 1,5-bisfosfát + CO2 -----2 kyselina 3-fosfoglycerová
2. Redukčná (syntéza hexózy)
2kyselina 3-fosfoglycerová ----- hexóza (glukóza)
3. Regeneračná (obnova akceptoraCO2)
Kyselina 3-fosfoglycerová ------ ribulóza 1,5-bisfosfát
...

7. prednáška
Biosyntéza acetyl-KoenzýmA. Krebsov cyklus.
• Aerobný metabolizmus glukózy pokračuje po Glykolýze oxidačnou dekarboxyláciou kyseliny pyrohroznovej a Krebsovým cyklom. V rastlinách a MO v aerobných podmienkach pokračuje metabolizmus glukózy aj Glyoxálovým cyklom („skrátený Krebsov cyklus“)

• Vodík uvoľňené oxidačnými reakciami sa viažu na koenzým NAD+ ----- NADH+H+ a FAD ----FADH2 a sú substrátmi pre Dýchací (respiračný) reťazec v ktorom sa ich energia využije na oxidačnú fosforyláciu ADP----ATP
Kyselina pyrohroznová prechádza z cytoplazmy bunky do vnútra mitochondrie...

Kľúčové slová:

krebsov cyklus

biochémiaObsah:
  • 3. prednáška
    4. prednáška: Cyklická fotofosforylácia
    7. prednáška: Biosyntéza acetyl-KoenzýmA. Krebsov cyklus.