Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podnikové hospodárstvo - podnikový transformačný proces

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6831
Posledná úprava
15.08.2018
Zobrazené
5 006 x
Autor:
petkoo
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podnikový transformačný systém (proces)
Predstavuje proces premeny vstupov na výstupy, pričom sa v ňom tvorí merateľná hodnota v podobe výrobkov a služieb, táto hodnota môže byť merateľná v naturálnych jednotkách, v hodnotných (peňažných) jednotkách, ale aj v pracovných jednotkách (normohodiny).
K transformačnému procesu môžeme pristupovať alebo riešiť ho 2 spôsobmi:
1) Z hľadiska tvorby uvedenej merateľnej hodnoty, o ktorej hovorí Gutenbergov model
2) Môžeme pristupovať z hľadiska činností, ktoré zabezpečujú transformačný proces, o ktorých hovorí Portrov model transformačného procesu

Otázky: popíšte Gutenbergov model a Portrov transformačný proces

1) Podľa Gutenbergovho modelu sa transformačný proces skladá z prvkov, fáz a sfér:
a) Prvky transformačného procesu
Predstavujú podnikové a výrobné faktory, ktoré vstupujú do transformačného procesu (v zjednodušenej podobe sú to všetky podnikové prostriedky a pracovné sily), sú to vždy peňažné prostriedky a ich druhy, nedokončená (rozpracovaná) výroba, hotové celé nerealizované výrobky, je samotný výsledok transformačného procesu a to sú realizované hotové výrobky.
b) Fázy transformačného procesu
V zjednodušenej podobe rozumieme jednotlivé podnikové činnosti, prostredníctvom ktorých k transformačnému procesu dochádza, pričom ide o fázy:
i) Obstaranie- je to proces zabezpečenia všetkých druhov podnikových prostriedkov a pracovných síl prostredníctvom...
(1) Zásobovanie- obstaranie materiálnych vstupov
(2) Investovanie- obstaranie všetkých druhov výrobných zariadení, technológií a pod.
(3) Personalistika- obstaranie pracovných síl
(4) Financovanie- obstaranie peňažných zdrojov
(5) Všeobecná administratíva- ako zabezpečenie transformačného procesu
ii) Výroba- predstavuje len samotný proces transformácie, čiže výrobu v užšom slova zmysle ako výrobný proces
iii) Odbyt- predstavuje okruh činností spojených s predajom výrobkov aj otázky a činnosti sledovania potrieb zákazníkov, preferencií k určitým tovarom, podpory a spôsobov predaja výrobkov, prieskumu trhu, sledovania životnosti výrobkov
c) Sféry transformačného procesu
i) Hmotno-tovarová (materiálna) sféra
ii) Finančná (peňažná) sféra
Pričom sa vychádza zo samotnej podstaty transformačného procesu, peňažná sféra tvorí médium pre zabezpečenie hmotno-tovarovej alebo materiálnej sféry.

Kľúčové slová:

podnikové hospodárstvo

odpisy

práca

pracovná sila

odmeňovanie

výrobné faktory

neobežný majetok

obežný majetok

zásoby

náklady

produktivita práce

likviditaObsah:
 • Podnikové hospodárstvo
  Práca, pracovná sila a odmeňovanie
  Podnikové výrobné faktory a pracovná sila
  Komplexná problematika odmeňovania a tvorba miezd
  Produktivita práce
  Oceňovanie neobežného majetku
  Opotrebenie a odpisovanie neobežného majetku
  Spôsoby a metódy odpisovania
  Ukazovatele využitia obežného majetku
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko