Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Medzinárodný marketing - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
77 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10999
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
1 854 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
MM - filozofia vedenia firmy orientovaná na zahraničné trhy a zameraná na alokáciu tovarov a služieb na týchto trhoch.(2 spôsoby uplatnenia MM - kaskádovito - diferenciácia marketingovej politiky/globálne - globálny, jednotný prístup)

VÝZNAM MEDZINÁRODNÉHO MARKETINGU
- Presýtenosť domácich trhov
- Využitie nových zdrojov
- Vznik nových príležitostí
- Rast konkurenčného tlaku
- Skracujúci sa životný cyklus produktov
- Trhová diverzita
- Rozvoj informačných technológií
- Ostatné

Kľúčové slová:

medzinárodný marketing

globálny marketing

priame zahraničné investície

internacionalizácia

zahraničný trh

positioning

joint-venture

dumping

cenová politika

distribučná politikaObsah:
 • Medzinárodný marketing
  Význam medzinárodného marketingu
  Činnosť medzinárodného marketingu
  Základná orientácia medzinárodného podnikania
  Orientácia na domáci trh
  Multinárodná orientácia
  Globálna marketingová koncepcia
  Charakteristické črty domácej a medzinárodnej činnosti
  Štandardizácia
  Výhody
  Nevýhody
  Diferenciácia
  Výhody
  Nevýhody
  Vývoj globálneho marketingu
  Medzinárodný marketing versus domáci marketing
  Motívy internacionalizácie
  Externé motívy
  Parametre okolia - rámcové podmienky v mm
  Vnútorné podnikové prostredie
  Analýza zahraničných trhov
  Hodnotenie politického rizika
  Hodnotenie indexov podľa BERI
  Hodnotenie podnikateľského prostredia index IPP
  Svetové ekonomické fórum
  Positioning
  Formy vstupu na zahraničné trhy
  Nepriamy export (využitie domáceho prostredníka)
  Priamy export
  PZI - foreing direct investments
  Joint-venture
  Cenová politika
  Faktory determinujúce cenové stratégie v medzinárodnom marketingu
  Svetová cena
  Dumping
  Komunikačný model
  Komunikačné stratégie
  Výskum
  Tvorba medzinárodného marketingového mixu komunikačného projektu
  Distribučná politika