Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Medzinárodné financie (platobná bilancia, menový kurz, devízový kurz)

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41506
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
943 x
Autor:
slavusa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PLATOBNÁ BILANCIA
A. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1. Platba
presun platobných prostriedkov, najčastejšie na vyrovnanie pohľadávky alebo záväzku
Inkaso zo zahraničia
prílev platobných prostriedkov z cudziny do danej krajín
Úhrada do zahraničia
presun platobných prostriedkov z danej krajiny do cudziny

Svojou ekonomickou podstatou predstavuje platba presun platobného prostriedku, najčastejšie na vyrovnanie pohľadávky alebo záväzku. Z hľadiska platobnej bilancie môžeme platbu definovať ako presun platobných prostriedkov buď zo zahraničia do vnútorného peňažného obehu, alebo naopak, z vnútorného peňažného obehu do zahraničia.
Každá platba má vždy vplyv na platobnú bilanciu príslušnej krajiny, a má buď podobu inkasa zo zahraničia alebo úhrady do zahraničia. Inkaso zo zahraničia – prílev platobných prostriedkov z cudziny do danej krajiny zostavujúcej platobnú bilanciu, prípadne prílev platobných prostriedkov tak, že síce zostávajú v cudzine, ale prešli do vlastníctva (resp. dispozičnej právomoci) fyzických či právnických osôb, či inštitúcií alebo orgánov danej krajiny.

*napríklad: inkaso zo zahraničia vyvoláva a) vznik/zvýšenie zahraničných záväzkov – čerpanie úverov zo zahraničia alebo prijatie preddavkov na produkty zo zahraničia alebo b) zníženie/zánik zahraničných pohľadávok – inkaso na skôr vyvezené výrobky alebo služby Úhrada do zahraničia – presun platobných prostriedkov z danej krajiny do cudziny alebo o taký prevod v cudzine, keď prešli z vlastníctva (dispozičnej právomoci) domácich fyzických alebo právnických osôb do vlastníctva (dispozičnej právomoci) cudzozemcov. *napríklad: úhradu do zahraničia vyvoláva a) vznik/zvýšenie zahraničných pohľadávok – úver poskytnutý do zahraničia alebo b) zníženie/zánik zahraničných záväzkov – úhrada za produkty skôr dovezené zo zahraničia na úver
...

Kľúčové slová:

platobná bilancia

menový kurz

devízový kurzObsah:
 • PLATOBNÁ BILANCIA
  A. vymedzenie základných pojmov
  B. platobná bilancia
  C. vertikálna a horizontálna štruktúra PB
  D. bežné druhy a účty PB
  E. vymedzenie salda PB
  F. vyrovnávací proces PB

  MENOVÝ KURZ
  A. základné pojmy a druhy menového kurzu
  B. faktory ovplyvňujúce menové kurzy pri vymeniteľných menách

  DEVÍZOVÝ TRH
  A. charakteristika devízového trhu
  B. klasifikácia devízového trhu
  C. zložky devízového trhu
  D. finančné inštitúcie a ďalší účastníci devízového trhu
  E. funkcie devízových trhov
  D. devízová pozícia