Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Manažment podniku (Ing. Dušan Vitko, PhD.)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13670
Posledná úprava
04.06.2021
Zobrazené
780 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment je veda, vedný odbor, ktorý využíva ostatné vedné disciplíny - psychológiu, sociológiu, logistiku, teóriu rozhodovania atď.

/VITKO/
Začína sa rozvíjať v 2. polovici 19. storočia v USA. Je to obdobie, kedy sa budovala jednotná ekonomika štátov - smerom na západ. Objavovali sa nové možnosti, výdobytky vyspelej Európy, VTR (obdobie pary, elektriky, autá, teraz žijeme v storočí elektroniky).
V USA prevládal dostatok surovinových zdrojov a nedostatok pracovnej sily - nastalo sťahovanie ľudí najmä z Európy. Odchádzali ľudia za prácou, ktorí sa nechceli vzdávať nedobrým podmienkam u nás, ktorí boli húževnatí - z Turecka, Španielska, Nemecka, Južnej Afriky, aj z našej krajiny.
Začala sa efektívne využívať pracovná sila. Neskôr sa tieto skúsenosti začali aplikovať aj v Európe. (V USA rozhoduje 1 človek - prezident. U nás 150 ľudí - parlament. Tam je zodpovednosť na 1 človeku, u nás sa delí na 150 ľudí).

Frederic Winslow Taylor

/VITKO/
Nemal akademické vzdelanie. Vypracoval sa z nádenníka na výrobného inžiniera, neskôr si založil poradensko-konzultačnú firmu. Dal základy vedeckého riadenia - tzv. „časových štúdií“ - „terminus technikus“. Tento pojem nevymyslel, len ho využil, vyslovil ho 1. krát Brandais. (dochádza tu k prechodu z jednoduchej manufaktúrnej výroby na kapitalistickú ekonomiku). Spôsob výroby bol chaotický. Taylor videl nedostatky a k tomu slúžili časové štúdie - výkonové normy. Ak máme výkonovú normu, vieme plánovať, odmeňovať. K tomu potrebujeme štandardizáciu = rovnaké podmienky pre všetkých pracovníkov, nástroje, stroje.
...

Kľúčové slová:

manažment

podnik

manažment podniku

Gilberth

Ford

Fayol

Weber

rozpočet

Mayo

plánovanie

organizovanie

personalistika

vedenie

kontrola

strategický manžment

rozhodovanieObsah:
 • Manažment podniku
  Frederic WINSLOW TAYLOR
  Frank GILBRETH
  Henry FORD
  Henry FAYOL
  Max WEBER
  CHUNG (ČANG)
  Procesné prístupy
  Psychologicko - sociálne prístupy
  Matematické - kvantitatívne prístupy
  Systémové prístupy
  Rozhodovanie
  Organizovanie
  Hraničné náklady
  Organizácia ako štruktúra činnosti
  Personalistika a vedenie
  Organizačná štruktúra
  Pyramídové organizačné štruktúry
  Formy organizačných štruktúr podniku
  Vedenie
  Komunikácia
  Kontrola
  Centralizácia
  Decentralizácia
  Orgány podniku
  Riadiaci aparát v podniku
  Funkčný prístup k manažmentu

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky