Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Manažérske teórie - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8194
Posledná úprava
07.02.2018
Zobrazené
922 x
Autor:
mirka5689
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obdobie priemyselnej revolúcie a deľba práce znamenala vysoký tlak na riadenie. Z remeselníka a z roľníka s formujú tzv. priemyselní robotníci, ktorí sa museli vyrovnať s im neprirodzeným obsahom práce (horizontálna a vertikálna deľba práce, strojom určovaná práca) a s novými pracovnými podmienkami (stála pracovná doba, pracovné prostredie, hygienické návyky a pod.)

1980 - v USA vzniklo združenie ASME (americké združenie strojných inžinierov)
- na čele stál Towne
- funguje ako diskusné fórum pre otázky riadenia

Manažment - je spoločenská veda, ktorá predstavuje usporiadaný súbor poznatkov odpozorovaných z praxe a utriedených do návodov a predpisov pre riadenie.
Súčasné interpretácie manažmentu vykazujú niektoré spoločenské črty:
• špecifické aktivity, ktorými pôsobí manažér na svojich podriadených (plánovanie, organizovanie, motivovanie, kontrola)
• je zameraný na kľúčové záležitosti (podstatné záležitosti, ktoré chce podnik dosiahnuť - konkurencie schopnosť - nový výrobok)
• „ťah na bránku“ - to znamená, že riadiace činnosti musia byť podriadené hlavnému cieľu podniku.
• úžitok a riziko (riadiace činnosti musia doniesť prínos, pričom sa manažéri nevyhnú riziku (poistiteľnému, nepoistiteľnému) vo väzbe na efekty)


Kľúčové slová:

manažérske teórie

manažment

byrokratický prístup

stratégie

história kvality

revolúciaObsah:
 • Manažment ako veda a umenie
  Znaky, význam a výstupy manažmentu
  Klasický prístup manažmentu
  Inžiniersko-ekonomický prístup manažmentu
  Administratívny prístup manažmentu
  Byrokratický prístup manažmentu
  Fyziologicko - psychologický prístup manažmentu
  Neoklasické prístupy manažmentu
  Moderný interdisciplinárny prístup manažmentu
  Batizmus
  Japonský systém manažmentu
  Tvorba stratégie
  Mintzberg
  Revolúcia kvality
  História kvality
  Priekopníci riadenia kvality
  Manažment zmien
  Zmena a transformácia
  Akcelerujúce a retardujúce sily
  Úrovne a fázy zmeny
  Podnikanie v kontexte rôznych nadnárodných kultúr
  Interkultúrna komunikácia