Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízové plánovanie v Slovenskej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12164
Posledná úprava
28.09.2019
Zobrazené
544 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Plánovanie ako východisková funkcia manažérskych procesov ovplyvňuje ich ostatné funkcie a vytvára pre ne ciele, základné ohraničenia, stanovuje metódy a nástroje, ako je zrejmé z obrázku č. 1.

Plánovanie je veľmi úzko zviazané s rozhodovacími a informačnými procesmi. Obdobné je to aj v krízovom plánovaní, kde:
» rozhodovacie procesy - sú nevyhnutné na výber optimálnych variantov prípravy na riešenie i samotné riešenie krízových situácií,
» informačné procesy - sú vstupmi do plánovacieho procesu:
» externé informácie - popisujú vonkajšie prostredie, ktoré môže ovplyvňovať proces krízového riadenia pozitívne aj negatívne a vytvárať podmienky na riešenie krízových situácií,
» interné informácie - popisujú vnútorné prostredie krízového riadenia, t. j. samotný bezpečnostný systém, jeho možnosti, kapacity a zdroje, ktoré môžu byť použité na riešenie krízovej situácie.

Kľúčové slová:

krízové plánovanie

krízový manažment

havarijné plánovanie

organizácia

ekonomika

krízový manažér

krízová ekonomikaObsah:
  • Krízové plánovanie v Slovenskej republike
    Krízové plány
    Krízové plánovanie

Zdroje:
  • NOVÁK, L. a kol.: Krízové plánovanie. Vysokoškolská učebnica. EDIS,. Vydavateľstvo ŽU 2005. 210 strán. ISBN 80-8070-391-4.
  • NOVÁK, L., ŠIMÁK, L.: Všeobecné prístupy ku krízovému plánovaniu v SR. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Krizový management - Hodnocení rizik a procesy plánování“. ČR, Univerzita Pardubice 2004, s. 37 - 45.
  • NOVÁK, L., ŠIMÁK, L.: Vytváranie systému krízového plánovania v SR. In: Zborník a CD z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie „Krizový management“. ČR, Vojenská akademie v Brně 2004, s. 287 -295.
  • ŠIMÁK, L.: Krízový manažment vo verejnej správe. FŠI ŽU v Žiline, 2001, ISBN 80-88829-13-5.