Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Finančný manažment (prednášky, externé štúdium)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12457
Posledná úprava
16.07.2020
Zobrazené
973 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ide o výcuc z prednášok na externom štúdiu.

Finančný manažment chápaný ako riadenie finančných procesov v podniku zahŕňa štyri činnosti:
1. finančné plánovanie - jeho hlavnou úlohou je formulovať finančné ciele podniku. Vychádzajúc z prognózy objemu predajov určuje potrebu kapitálu a spôsoby jeho získania v jeho dlhodobej zložke. V krátkodobej zložke sleduje zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity podniku.
2. finančné rozhodovanie - naň nadväzuje. Zahŕňa strategické ( najmä sa týkajú vzťahov k okoliu) a operatívne (zamerané do vnútra podniku) rozhodnutia.
Rozhodovanie možno rozčleniť na štyri fázy:
- rozpoznanie a definovanie potreby rozhodovať
- hľadanie alternatívnych riešení
- hodnotenie alternatív
- orijatie rozhodnutia.

3. organizovanie finančných procesov - je každodenná činnosť, ktorá zabezpečuje, aby sa prijaté finančné rozhodnutia v podniku dôsledne uplatňovali.

4. finančná analýza a kontrola - hodnotí stupeň dosahovania finančných cieľov v uplynulých obdobiach ( ex post) a identifikuje vývoj budúceho finančného zdravia podniku (ex ante)

Kľúčové slová:

finančný

manažment

financie

manažér

trh

firma

kapitál

rozpočet

investícia

podnikateľ

podnikateľský

finančný plán

dividenda

dividendy

Haim Levy

Marshall SarnatObsah:
 • Funkcie a postavenie finančného manažmentu (FM) v podniku
  Obsah FM
  Úloha FM
  Finančné plánovanie
  Funkcia a postavenie finančného plánu v komplexnom pláne podniku
  Časové dimenzie vo fin. plánovaní
  ...
  Kontrola fin. plánu, preplánovanie a znovunaplánovanie
  Projekty rozvoja podniku
  Dividendová politika

Zdroje:
 • Prednášky