Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Ekonomická podstata meny a financií

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5408
Posledná úprava
29.09.2017
Zobrazené
1 134 x
Autor:
iviiit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vznik finančnej vedy

Adam Smith - nepoužíval kategóriu financie (zisk, daň, pôžička, št. rozpočet, št. dlh, clo)
- kapitál chápal vo forme mat. statkov (fixný, stály kap. - budovy, stroje...)
peň. kapitálu (peniaze, predovšetkým drahých kovov)
Karol Marx - peňažný kapitál + fixný kapitál
- obchodný kapitál a
- bankový kapitál variabilný kapitál
Rudolf Hilferding - peňažný
- pôžičkový finančný kapitál, spájajú sa financie s peniazmi
- podnikateľský

- finančná veda je súčasťou spoločenských vied (ek. veda)
- začiatkom 20 stor. - prudký rozvoj priemyslu, kapitálových spoločností, železničných spoločností - kapitál začína prechádzať mimo bankových oblastí - podnikateľský kap.

Peňažná zásoba a peňažné operácie
Peniaze vystupujú v 2 javových formách:
1. Peňažná zásoba - rozumieme reálne peniaze
- hotovostné peniaze (domáce, zahraničné)
- bezhotovostné peniaze (domáce, zahraničné)
s ktorými dipsonujú
- ekonomické subjekty
- štát ako celok
Ekonomické subjekty:
- fyzické osoby (331, dôchodcovia, podnikatelia, študenti...)
- právnické osoby (súkromné a štátne podniky, banky, poisťovne...)
- obce a mestá
- územno-administratívne celky (okresy, kraje)
- štát reprezentovaný štátnou pokladňou

Kľúčové slová:

peňažné operácie

členenie financií

majetok

bankovníctvo

komerčné banky

klasifikácia poistenia

poistný trh

poisťovníctvoObsah:
 • Peňažné operácie v nh
  Platobné peňažné operácie
  Subjektívna stránka financií
  Členenie financií
  Podnikové financie
  Majetok
  Mechanizmus financovania podniku
  Hodnotenie efektívnosti kap. investícií
  Rozdelenie hospodárskeho výsledku
  Oceňovanie podniku
  VErejné financie
  Európska menová únia
  Bankovníctvo
  Clo
  Komerčné banky
  Ostatné úlohy banky (bankové operácie)
  Peňažný obeh a mena
  Metodika riadenia rizika
  Charakteristika poistných vzťahov
  Funkcie poistenia
  Klasifikácia poistenia
  Poistný trh
  Poisťovníctvo

Zdroje:
 • Financie a mena, Benova, 2007