Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 293   projektov
4 nových

Vypracované otázky - Podnikové financie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3693
Posledná úprava
11.05.2017
Zobrazené
516 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podnikové financie - sú sústavou peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokácii - umiestnení do jednotlivých zložiek majetku, pri produktívnom využívaní majetku, pri rozdeľovaní dosiahnutých cieľov. Podľa charakteru ich členíme na rozpočtové vzťahy, úverové vzťahy, poisťovacie vzťahy, realizačné vzťahy.
2. Podnik ako systém - útvar, jednotka, ktorá vzniká spojením kapitálu a ľudí pre vykonávanie určitej činnosti, je to sociálno-ekonomický útvar, má svoju vlastnú vnútornú štruktúru, ktorá sa skladá z prvkov a väzieb medzi nimi, podľa obchodného zákonníka - obchodné spoločnosti
3. Ciele podniku - cieľom podniku je maximalizovať zisk, uspokojiť zákazníka a pritom dosiahnuť zisk, zvýšiť hodnotu firmy a jej rozvoj, zisk je prostriedok na ďalší rozvoj firmy.
4. Vonkajšie prostredie - 1. legislatíva - právne podmienky podnikania, 2. ekonomika - obsahuje celý daňový systém, otázky týkajúce sa úverov a úrokov(financovanie a finančná politika), poisťovacia politika, cenové regulácie., 3. ekológia - vytvárajú alebo blokujú podmienky podnikania, 4. politika - u nás pôsobí negatívne(nestabilita), 5. trh - najvýznamnejšia zložka vonkajšieho prostredia.
5. Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom, t.z. výrobcovia, producenti výrobkov, výkonov a služieb ponúkajú svoju produkciu a zákazníci, ktorí sú v pozícii odberateľa alebo spotrebiteľa. Z hľadiska hosp. vývoja dochádza k určitým nerovnomernostiam medzi ponukou a dopytom v rôznych druhoch produktov - kmitanie ponuky a dopytu, producenti musia reagovať na zmeny na trhu - pružnosť reakcie na zmeny, súčasný vývoj smeruje k európskemu trhu.

Kľúčové slová:

podnikové financie

ciele podniku

controlling

cash-flow

investičné rozhodnutie

získavanie kapitálu

oceňovanie

faktoringObsah:
 • Podnikové financie
  Podnik ako systém
  Ciele podniku
  Vonkajšie prostredie
  Trh
  Stratégia
  Domény súčasných firiem
  Marketing
  Logistika
  Controlling
  Majetková štruktúra podniku - štruktúra aktív
  Finančná štruktúra podniku - štruktúra pasív
  Výkaz ziskov a strát
  Cash-flow
  Prvotná a druhotná platobná neschopnosť
  Metódy zisťovania cash-flow
  Aké základné otázky sa riešia vo finančnom riadení
  Metódy hodnotenia investičných rozhodnutí
  Funkcie úročiteľa a odúročiteľa
  Vzorec pre budúcu hodnotu vkladu
  Súčasná hodnota budúcich efektov
  Právna forma podnikateľských subjektov
  Spôsoby získavania kapitálu
  Potrebný objem kapitálu
  Kritický bod rentability
  Definícia vlastných nákladov
  Odpisy dlhodobého majetku, funkcie a metódy odpisovania
  Oceňovanie DHIM
  Metódy získavania zdrojov financovania(úvery, obligácie, obchodný úver a krátkodobý úver)
  Dodatočné formy úverov(leasing,forfaithing,faktoring)
  Fakotring
  Sústava daní(daň z príjmov FO a PO, cestná daň, daň z nehnuteľností = priame dane, DPH, spotrebná daň = nepriame dane
  Zadĺženosť a likvidácia podniku