Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Teória konfliktov a riešenie problémov

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39133
Posledná úprava
26.12.2011
Zobrazené
1 515 x
Autor:
petto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálny pracovník by mal byť pripravený zvládať konfliktové situácie a pomáhať klientom pri ich riešení. Je potrebné aby študent sociálnej práce vedel rozoznávať rôzne typy konfliktov, vedel identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh konfliktu ako aj poznať rôzne taktiky zvládania konfliktov. V neposlednom rade je potrebné aby študent sociálnej práce sa počas svojho štúdia naučil formám vyjednávania, facilitácie a mediácie.

1. Konflikt – znamená stretnutie dvoch alebo viacerých úplne alebo do určitej miery navzájom sa vylučujúcich či protichodných snáh, síl a tendencií (Jaroslav Křivohlavý, 2008). 
Vyjadrenie súčasného nároku dvoch, na opačných stranách stojacích záujemcov o tú istú vec, ochotných o ňu bojoať.

2. Vývojové stupne konfliktu - fázy
1. Príznaky konfliktu – začiatok konfliktu, konfliktnej situácie.
2. Otvorenie konfliktu
3. Fáza polarizácie – narastajúci konflikt s polarizáciou názorov.
...

Kľúčové slová:

konflikt

fázy konfliktu

cyklus konfliktu

mediácia

mediátorObsah:
 • 1. Konflikt
  2. Vývojové stupne konfliktu - fázy
  3. Postupy / 3/ Postoj
  4. Cyklus konfliktu
  5. MEDIÁCIA ako jedna z metód SP
  Mediácia pomáha riešiť konflikt konštruktívne týmito spôsobmi
  Poznáme 5 typov správania sa ľudí v konflikte
  Úlohy mediátora
  Princípy mediácie
  Fázy mediácie
  Príprava
  Zahájenie
  Mediátor načúva stranám
  Strany načúvajú jedna druhej
  Hľadanie možných riešení
  Dosiahnutie dohody
  Spísanie dohody a záver mediácie
  Mediácia v sociálnej práci