Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - Oláh, Roháč

«»
Prípona
.pdf
Typ
poznámky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45101
Posledná úprava
12.05.2014
Zobrazené
1 418 x
Autor:
katarina.oszi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definícia:
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa je súbor nepriaznivých
príznakov v najrôznejších oblastiach stavu vývoja dieťaťa i jeho postavenia v spoločnosti,
predovšetkým v rodine. Tieto príznaky sú výsledkom väčšinou úmyselného ubližovania
dieťaťu, spôsobeného alebo pôsobeného jeho najbližšími vychovávateľmi, hlavne rodičmi.
Najhoršou podobou týchto príznakov je usmrtenie dieťaťa.
Podoby CAN:
• v aktívnej podobe - ponižovanie, nadávky, výsmech, zosmiešňovanie, psychické tresty, šikana, nútená izolácia, ...
• v pasívnej podobe - nedostatočná stimulácia, zanedbávanie základných duševných a citových potrieb (nedostatok lásky, porozumenia, ...)
Formy CAN:
1. Telesné týranie, zanedbávanie a zneužívanie:
- aktívne - tržné, pohmoždené rany a poranenia, bitie, zlomeniny, krvácanie, dusenie, otrávenie, ...
- pasívne - neprospievanie, vyhladovanie, nedostatky v bývaní, ošatení, v zdravotnej a výchovnej starostlivosti
2. Duševné a citové týranie, zneužívanie a zanedbávanie:
- aktívne - nadávky, ponižovanie, strašenie, stres, šikana, agresia, ...
- pasívne - nedostatok podnetov, zanedbanosť duševná a citová,
3. Sexuálne zneužívanie:
- aktívne - sexuálne hry, pohlavné zneužitie, ohmatávanie, znásilnenie, incest
- pasívne - exhibícia, video, foto, audiopornografia, ...
4. Zvláštne formy:
- systémové týranie a zneužívanie, organizované týranie a zneužívanie, rituálne týranie

Kľúčové slová:

sociálnoprávna

ochrana

detí

sociálna

kuratela

CAN

ADHD

opatrenia

osvojenie

opatrovníctvo

adopcia

poručník

OSPOaSK

dohovor

práva dieťaťa

zákon 305/2005Obsah:
  • Výťah z knihy Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - od Oláha a Roháča. Práca je rozčlenená na viac častí - 1. časť sa venuje dieťaťu v ohrození - CAN a ADHD. 2. časť je venovaná medzinárodnej a právnej ochrane detí, účasti mimovládnych organizácií na ochrane detí a sociálnej prevencii. Posledná časť analyzuje a interpretuje príslušné ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.