Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových

Poznámky z prednášok - Manažérske rozhodovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3895
Posledná úprava
15.06.2017
Zobrazené
1 896 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Uzatvorené a otvorené systémy

Otvorené systémy majú schopnosť uskutočňovať zmeny.
Ak systém nereaguje na zmeny a neuskutočňuje zmeny tempom zodpovedajúcim tempu zmien v prostredí, tak nutne zaostáva a speje k zániku.

Predpoklady prežitia v meniacom sa prostredí:
- poznať trendy vývoja prostredia
- poznať svoje schopnosti a možnosti
- rozhodovať o zmenách

Bouldingova teória triedenia systémov
- usporiadanie systémov od najjednoduchších po najzložitejšie
1. systémy s nulovým správaním - systémy so statickou štruktúrou (nereagujú na prostredie - budovy, stavby, neživá príroda)
2. mechanické - stabilne štruktúrované systémy - mechanizmy (reagujú na prostredie - stroje, zariadenia, prístroje)
3. spätno-väzobné mechanizmy - s kontrolným mechanizmom (regulátory, počítačom riadené mechanizmy)
4. jednoduché prírodné organizmy - schopné samoregulovania a rozmnožovania (bunky, vírusy)
5. rastlinné organizmy - pevne zakorenené bez možnosti pohybu
6. živočíšne organizmy - so schopnosťou trojrozmerného pohybu
7. človek - tvor mysliaci
8. spoločenské systémy - organizácie - spoločenstvá ľudí
9. transcendentálne systémy - systémy nepoznané, nepoznateľné, nevysvetliteľné

Kľúčové slová:

Manažérske rozhodovanie

manažment

rozhodovanie

analýza

podmienky

alternatívyObsah:
 • Bouldingova teória triedenia systémov
  Základné funkcie manažmentu
  Rozhodovanie ako proces
  Manažérske rozhodovanie ako proces
  Základy teórie rozhodovania
  Rozdielnosť prístupov
  Rozhodovanie v podmienkach istoty, rizika a neistoty
  Rozhodovanie v podmienkach istoty
  Rozhodovanie v podmienkach rizika
  Rozhodovanie v podmienkach neistoty
  Prístupy k rozhodovaniu
  Metódy a techniky rozhodovania
  Identifikácia problému
  Analýza problému
  Technika - rozhodovacie matice - kombinácia viacerých faktorov, medzi ktorými existujú vzájomné
  Voľba najvýhodnejšej alternatívy
  Metódy tímového rozhodovania