Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Poznámky z finančného práva

«»
Prípona
.rar
Typ
poznámky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42428
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
539 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obsahuje 5 pdf súborov z Finančného práva. Hrubo vyznačené časti - obľúbená otázka na skúške. Hrubo vyznačené a podčiarknuté časti - veľmi obľúbená otázka na skúške.

Norma je pravidlo správania sa. Právna norma je právne záväzné pravidlo správania sa určené platným právom, každé odvetvie práva upravuje spoločenské vzťahy. Právne normy sú vydávané štátom alebo inými neštátnymi orgánmi, pričom ich formu musí uznať štát ako prameň práva (ak by ju štát neuznal nikto by ich nemusil rešpektovať). 
Finančno-právne normy sú právne normy, ktoré tvoria oblasť finančného práva. Finančno-právne normy sú štátom určené pravidlá správania sa vydané štátom, v štátom uznanej forme. Sú zabezpečované formou štátneho donútenia, ktoré upravuje vzťahy v procese tvorby, rozdeľovania, využívania peňažných fondov subjektmi finančného práva.

Vnútornú štruktúru právnej normy tvoria hypotéza právny predpoklad (ak...), dispozícia - pravidlo správania (tak...) a sankcia - pri nedodržaní dispozície.

Dvojprvková vnútorná štruktúra právnej normy tvoria primárna hypotéza (ak je kladný zápor dane...), primárna dispozícia (tak...), sekundárna hypotéza (ak je záporný...), a sekundárna dispozícia (tak...).

Klasifikácia finančno-právných noriem
- podľa funkcií môžu byť finančno právne normy dvojaké: regulačné - vytvárajú právny rámec (môžu byť zaväzujúce, zakazujúce a oprávňujúce) a ochranné - chránia právny stav.
- podľa rozsahu účinnosti právnych noriem môžu byť finančno právne normy dvojaké: všeobecné - platia pre všetky oblasti práva a osobitné - platia pre konkrétnu oblasť práva.
- podľa územnej pôsobnosti môžu byť finančno právne normy dvojaké: celoštátne a miestne (napríklad miestne dane)
- podľa doby účinnosti môžu byť finančno právne normy dvojaké: na neurčitú dobu a na určitú dobu (napríklad štátna rozpočet).
- podľa charakteru predmetu úpravy môžu byť finančno právne normy dvojaké: hmotno-právna úprava (spotrebné dane) a procesno-právna úprava...

Kľúčové slová:

finančné právoObsah:
 • Čo je to finančné právo, zaradenie finančného práva, štruktúra finančného práva, pododvetvia, rozdelenia finančného práva, rozčlenenie finančného práva
  Finančno-právne normy, normotvorba, zdroje právnych noriem
  Subjekty FP, právna subjektivita, štát – štátne orgány, FO + PO
  Finančno-právne vzťahy
  Základné FP-ne inštitúty
  Finančná kontrola (rozdelenie fin. kontroly z hľadiska času – je to uvedené aj v zákone)
  Pododvetvia, úseky FP – rozpočtové právo, fázy rozpočtového procesu
  Daňové právo – (dáva dôraz naň)
  Ppoplatkové právo – (dáva dôraz)
  Colné právo – (menší dôraz), porušenie colných predpisov (napr. rozdeľte colné priestupky, delikty); náležitosti rozhodnutia a základné črty netreba vedieť
  Menové právo – (menší dôraz)
  Devízové právo – (menší dôraz)
  Právo finančného trhu