Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Poznámky - Sociológia základy

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3665
Posledná úprava
09.05.2017
Zobrazené
1 948 x
Autor:
janula
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociológia

Sociológia
• Je vedou o spolužití ľudí. Je to veda, ktorá skúma spôsoby, priebeh, zmeny, príčiny a dôsledky spolužitia ľudí.
Spolužitie:
je akýkoľvek krátkodobý, alebo dlhodobý styk, pri ktorom dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu sa ľudí. Spolužitie ľudí ovplyvňuje (na rozdiel od zvierat) kultúra - tradície, zvyky, normy, hodnoty...
formy spolužitia: a) chaotické,
b) usporiadané.
Usporiadané sa riadi určitými pravidlami, je preto predpovedateľné - predvídateľné. Usporiadanosť sa na rozdiel od zvierat neudržiava inštinktom, ale súhlasom - dobrovoľným, alebo vynúteným.

Definícia predmetu sociológie.
Širšie - definovanie sociológie ako vedy o spoločnosti. Podľa mnohých sociológov je to nesprávne, lebo spoločnosť nie je všade chápaná ako rovnocenný pojem
Užšie - definovanie predmetu
skúmanie určitých stránok spolužitia ľudí. Sociológia sa potom definuje ako veda o sociálnych interakciách, sociálnych vzťahoch, sociálnych skupinách, sociálnych inštitúciách, sociálnej štruktúre a pod.
vymedzenie z časového hľadiska. Tu je predmetom sociológie skúmanie tradičnej spoločnosti, modernej industriálnej spoločnosti a postindustriálnej spoločnosti....atd.


Kľúčové slová:

sociológia

kultúra

spoločnosť

sociálne inštitúcie

politický systém

socializácia

sociálne skupinyObsah:
 • Sociológia
  Kultúra
  Spoločnosť
  Sociálne inštitúcie
  Rodina a manželstvo
  Sociálna štruktúra
  Spoločnosť
  Nábož.ekonom a polit.system
  Socializácia
  Sociálne skupiny