Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Poznámky ku predmetu Ekonomika podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46537
Posledná úprava
14.03.2016
Zobrazené
870 x
Autor:
kacena.korgova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikavosť a podnikanie
Podnikavosť je schopnosť, umenie a motivácia vyhľadať, vytvárať a využívať príležitosti, ktoré sa nachádzajú v podnikateľskom prostredí z dôvodu zabezpečenia ziskovosti podnikateľského subjektu.
Typy podnikavosti
Objektívna podnikavosť

• vonkajšia- schopnosť objaviť a efektívne využiť príležitosti, ktoré podnikateľskému subjektu vznikajú aktívnych vzťahov s jednotlivými subjektmi podnikateľského prostredia (zákazníci, konkurenti, obchodní partneri).
• vnútorná- aktívne, iniciatívne a efektívne využívanie vnútropodnikových príležitostí na zlepšenie plnenia poslania a podnikových cieľov.
Subjektívna podnikavosť- subjektívny predpoklad realizácie podnikavosti

- vedieť niesť riziko
- potreba presadiť sa
- mať prirodzenú autoritu
- pozitívna predstava o sebe
- optimistický pohľad na svet,
- byť na seba náročný

Podnety ktoré motivujú vytvoriť si vlastné pracovné miesto: možnosť finančne sa zabezpečiť, vyriešenie problému nezamestnanosti, nezávislosť, možnosť sebarealizácie a úspechu, nemať nadriadeného,...
Podnikanie je
- realizácia podnikavosti v praktickom živote
- činnosť, ktorá je vykonávaná s cieľom uspokojovať vlastné potreby pomocou uspokojovania cudzích potrieb.
- samostatné a iniciatívne využívanie vlastných alebo vypožičaných prostriedkov potrebných na dosiahnutie primeraného ekonomického efektu v podobe zisku.

Kľúčové slová:

Ekonomika podniku

poznámky

podnikavosť

podnikanie

majetok podniku

súvahaObsah:
 • Typy podnikavosti
  Podnikanie je
  Chápanie podnikania
  Koncepcie ktoré uplatňujú spoločensky zodpovedné podniky
  Funkcie podnikania
  Ciele podnikania
  Klasifikácia cieľov podľa ich hierarchického usporiadania
  Subjekty podnikania
  Členenie živností z hľadiska predmetu činnosti
  Znaky podniku nezávislé od hospodárskeho systému
  Znaky podniku súvisiac s uplatňovaním hospodárskeho systému
  Typológia podnikov
  Obchodné spoločnosti
  Delia sa na
  Spoločnosť s ručením obmedzením
  Akciová spoločnosť
  Faktory ovplyvňujúce výber vhodnej formy podniku
  Životný cyklus podniku
  Proces zakladania obchodnej spoločnosti
  Rast a rozvoj podnikateľského subjektu
  Likvidácia podniku
  Európske spoločnosti
  Podnikové výrobné/produkčné faktory
  Charakteristika podnikateľského prostredia
  Majetok podniku
  Členenie majetku
  Obstaranie dlhodobého majetku
  Oceňovanie DM
  Odpisy
  Technickým zhodnotením majetku nazývame
  Daňové odpisovanie
  Lízingové odpisovanie
  Ukazovatele využívania DHM
  Súvaha
  Výkaz o majetku a záväzkoch
  Náklady podniku
  Nákladové kalkulácie
  Tvorba cien
  Výnosy podniku
  Výsledok hospodárenia podniku