Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Didaktika dospelých

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2755
Posledná úprava
08.03.2017
Zobrazené
2 199 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
DIDAKTIKA DOSPELÝCH
- jedna z jadrových disciplín, kráľovná edukačných vied
- zaoberá sa činnosťou edukátora a edukanta
DIDAKTIKA pochádza z gréčtiny
DIDASKEIN = učiť, poučovať, DIDAKTOS = ten, čo poučuje, DIDASKON = učím, poučujem
V historickom kontexte klasickej gréckej výchovy a vzdelávania mal pojem didaskein dvojaký význam:
- vyučovanie ako činnosť vychovávateľa, učiteľa, učenie sa, činnosť žiaka
- ako prvý použil pojem didaktika nemecký pedagóg Wolfgang Ratke
- prínosom bolo aj pg dielo J.A.Komenského Veľká didaktika - hovorí, že D je umenie ako naučiť všetkých všetko
- potreba D vyžaduje profesionalizácia povolania andragóga, edukátora, kt by mal byť schopný analyzovať svoje vlastné konanie a prímať kvalifikované rozhodnutia
- od edukátora sa vyžaduje, aby dôkladne ovládal teoret. poznatky z fungovania vyučov. procesu, aby bol schopný uplatňovať vhodné didak. postupy, metódy
- úloha didaktiky na všetkých stupňoch jej historického vývoja spočívala v tom, že určovala obsah vzdelávania nových generácií, nachádzala najefektívnejšie spôsoby ako nadobudnúť užitočné vedomosti, zručnosti a návyky a nachádzala zákonitosti tohto procesu
Tri kritériá efektívneho učenia : VÝSLEDKY, VYNALOŽENÁ ENERGIA, VYNALOŽENÝ ČAS
V súčasnosti je D súčasťou pedagogických vied, tvorí ich významnú súčasť.

Kľúčové slová:

didaktika

vyučovací proces

princípy

vzdelávanie dospelých

celoživotné vzdelávanieObsah:
 • Didaktika dospelých
  Predmet didaktiky:
  Didaktika ako veda
  Delenie didaktiky
  Vnútorné a vonkajšie podmienky vyučovania
  Vyučovací cieľ
  Didaktický proces
  Didaktické princípy
  Didaktické metódy
  Situačné metódy:
  Vzdelávacie štandardy
  Pedagogická a diagnostická didaktika
  Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa
  Celosvetové a medzinárodné konferencie o výchove a vzdel. dospelých
  Medzinárodné dokumenty o vzdelávaní dospelých
  Celoživotné vzdelávanie
  Efektívnosť a optimalizácia výchovy a vzdelávania
  Dištančné vzdelávanie