Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Daňovníctvo - poznámky z prednášok

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3506
Posledná úprava
07.04.2017
Zobrazené
1 168 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod- dane, daňová politika
- pri menovačkách stačí vedieť 4 možnosti

Daň- zákonom stanovená, povinná, neúčelová, neekvivalentná platba, kt. sa odvádza v stanovenom termíne do rozpočtu; platba sa pravidelne opakuje

Fcie:
1. alokačná- patria sem dane- získava zdroje, kt. sa neskôr rozmiestnia
2. redistribúčna
3. stabilizačná

triedenie daní:
1. podľa kolobehu príjmov a výdavkov v ekonomike
- daň uložené ne trhu produktov al. výr. faktorov
- daň uložená predávajúcim al. kupujúcim
- daň uložené domácnostiam al. firmám

2. podľa stupňa progresivity
- proporcionálne- s rastúcim dôchodkom sa miera zdanenia nemení , rovnaké %
- progresívne- rastie dôchodok, rastie miera (v min. SR- progresívne kĺzavé zdanenie= presné percento a suma)
- degresívne- rastie dôchodok, klesá miera

3. podľa vzťahu k platob. schopnosti daňovníka
- osobné- adresné, majú vzťah ku konkrétnemu daňovníkovi
- na vec- (in rem) sú stanovené bez ohľadu na plat. schopnosť daňovníka

4. podľa väzby na vlastný dôchodok
- priame- daňovník ich platí na úkor vl. dôchodku a predpokladá sa, že daň nemôže na nikoho presunúť
- nepriame- predpokladá sa, že daň sa presúva na iný subjekt prostredníctvom zvýšenia ceny tovaru

5. podľa formy, v akej sa odvádzajú
- naturálne
- peňažné

6. podľa spôsobu určenia základu dane
- osobné- zohľadňujú subjektívne pomery daňovníka
- reálne- vyrubujú sa len podľa daň. objektu bez ohľadu na daňovníka

7. podľa spôsobu zdaňovania
- majetok (auto, byt...)
- dôchodok (príjem- zisk, dividenda...)
- spotreba (tovary, služby, kt. nakupujeme)

Kľúčové slová:

daňová politika

daňové náležitosti

nepriame dane

priame dane

miestne dane

nehnuteľnostiObsah:
  • Úvod - dane, daňová politika
    Daňové náležitosti
    Nepriame dane
    Priame dane
    Miestne dane