Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Metódy zisťovania neotektonických pohybov vysokohorskej oblasti

«»
Prípona
.doc
Typ
iné
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
11,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42485
Posledná úprava
27.12.2013
Zobrazené
1 274 x
Autor:
barbora
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Geografická a geomorfologická charakteristika skúmaného územia

Skúmané územie sa rozprestiera na severnom Slovensku v Prešovskom kraji na území okresu Poprad. Podľa geomorfologického začlenenia (Mazúr a Lukniš, 1978) najväčšia časť mapovaného územia prináleží do oblasti Tatier, pričom čiastočne zasahuje aj do oblasti Podtatranskej brázdy, Podtatranskej kotliny a mala časť územia prináleží do oblasti Spišskej Magury.

Belianské Tatry sú horské pásmo Východných tatier na severozápade východného Slovenska. Najvyšší vrch je Havran s Výškou 2151,5 m n. m., ktorý však nie je prístupný pre turistov kvôli ochrane prírody. Pohorie tvorí výrazný 14 km dlhý vápencový hrebeň, tiahnuci sa vo východno-západnom smere, ležiaci takmer kolmo na hrebeň Vysokých Tatier. Hlavný hrebeň je zložený z vápencov a dolomitov so zreteľnou krasovou topografiou. Pohorie je významnou krasovou oblasťou. Z množstva jaskýň je turisticky sprístupnená Belianska jaskyňa nad osadou Tatranská Kotlina. Z osady je vhodný prístup aj k jedinej horskej chate v Belianských Tatrách, chate Plesnivec (1290 m) pod Bujačím vrchom.

Kľúčové slová:

Tatry

metamorfóza

krížňanský príkrov

geomorfológia

zaľadnenie

súvrstvieObsah:
 • Úvod
  Geologická stavba Tatier
  Geologická stavba Belianskych Tatier
  Popríkrovové formácie
  Výpočet erózie a výzdvihu
  Výpočet tektonického a povrchového výzdvihu
  GPS merania
  Záver
  Zoznam literatúry

Zdroje:
 • Gross, P., Köhler, E. a Samuel, O., 1984: Nové litostratigrafické členenie vnútrokarpatského paleogénu. Geol. Práce, Spr. (Bratislava), 81, 103-117.
 • Lexa. J., Bezák. V., Elečko. M., Mello. J., Polák. M., Potfaj. M., Vozár. J., 2000. Geological map of Western Carpathians and adjacent areas.
 • Janočko, J., Gross, P., Polák, M., Potfaj, M., Jacko, S. ml., Rakús, M., Halouzka, R., Jetel, J., Petro, Ľ., Kubeš, P., Buček, S., Köhler, E., Siraňová, Z., Zlinská, A., Halasová, E., Hamršmíd, B., Karoli, S., Žec, B., Fejdiová, O., Milička, J., Boorová, D., Žecová, K., 2000: Vysvetlivky ku geologickej mape Spišskej Magury. Vyd. Dionýza Štúra (Bratislava), ?????
 • Janočko, J. a Jacko, S., 1999: Marginal and deep sea deposits of Central Carpathian Paleogene Basin, Spišská Magura Region, Slovakia: Implication for basin history. Slovak Geol. Mag. (Bratislava), Dionýz Štúr Publishers, 4, 1, 3-15.
 • Jurewicz E. 2000. Tentative reconstructions of the stress axes from the thrust-folding stage in the Tatra Mts. on the basis of slickensides in the granitoid core, southern Poland. Przegl. Geol., 48, 239-246. [in Polish, English summ.].
 • Jurewicz E. 2002. Geometric analysis of steep dipping dislocations within the granitoid core in the Polish part of the Tatra Mts. Ann. Soc. Geol. Polon., 72, 89-98.
 • Jurewicz E. 2005.Geodynamic evolution of the Tatra Mts. and the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians): problems and comments. Acta Geol. Polon., 55, 295-338.
 • Jurewicz E., Bagiński B. 2005. Deformation phases in the selected shear zones within the Tatra Mts granitoid core. Geologica Carpathica, 56, 17-28.
 • Jurewicz E., Kozłowski A. 2003. Formation conditions of quartz mineralisation in the mylonitic zones and on the slickenside fault planes in the High Tatra granitoids. Arch. Mineral., 54, 65-75.
 • Marschalko, R., 1965: Sedimentárne textúry a paleoprúdenie v okrajových flyšových litofáciach. Geol. Práce, Zpr. (Bratislava), 34, 75-102.
 • Soták, J., Bebej, J. a Biroň, A., 1996: Detrital Analysis of the Paleogene flysch deposits of the Levoča Mts.: evidence for sources and paleogeography. Slovak Geol. Mag. (Bratislava), 3-4,345-349.
 • BAUMGART-KOTARBA M. and KOTARBA A. (1997) — Würm glaciation in the Biala Woda Valley, High Tatra Mountains. Stud. Geomorph. Carpatho-Balcan., 31: 57-81.
 • BAUMGART-KOTARBA M. and KOTARBA A. (2001) — Deglaciation of the Sucha Woda and Pañszczyca valleys in the Polish High Tatras. Stud. Geomorph. Carpatho-Balcan., 35: 7-38.
 • BUTRYMJ., LINDNER L. and OKSZOS D. (1990)—Landforms, TL age of deposits and development of glaciers in the Ma³a £¹ka Valley during the Last Glaciation (Western Tatra Mts) (in Polish with English summary). Prz. Geol., 38 (1): 20-26.