Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Podnikateľský plán z agroturistiky - Penzión ZBOJNÍK

«»
Prípona
.docx
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40669
Posledná úprava
23.12.2012
Zobrazené
2 923 x
Autor:
alena.meskova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podnikanie v oblasti cestovného ruchu v oblasti ubytovania, stravovania a poskytovania služieb. S vypracovaným finančným plánom. 

Kľúčové slová:

penzión

marketing

swot analýza

charakteristika objektu a regiónuObsah:
 • Úvod 5
  1. Prehľad literatúry 6
  2. Marketingová stratégia 8
  2.1 Destinačný manažment 8
  2.2 Trhový potenciál 8
  2.3 Marketingové ciele podniku 9
  2.3.1 Formulovanie cieľov 9
  2.3.2 Ciele vo vzťahu k zákazníkom 9
  2.3.3 Ciele vo vzťahu k zamestnancom 9
  2.3.4 Ciele vo vzťahu k rozvoju podniku 10
  3. Swot analýza 11
  3.1 Slovné zhodnotenie swot analýzy 12
  4. Charakteristika regiónu 13
  4.1 Severozápadné Slovensko a Žilinský kraj 13
  4.2 Žilina 14
  4.3 Horné Považie 15
  4.4 Malá Fatra – Terchová 16
  4.4.1 Geografické údaje 16
  4.4.2 Geologický vývoj a geologická stavba 17
  4.4.3 Klimatické pomery 17
  4.4.4 Vodné pomery 18
  4.4.5 Rastlinstvo 18
  4.4.6 Živočíšstvo 20
  4.5 História obce Terchová do roku 1945 21
  4.5.1 Spoločenský život 25
  4.5.2 Apríl 1945 26
  4.5.3 Kresťanské základy 27
  4.5.3.1 Rímskokatolický Kostol svätého Martina 27
  4.5.3.2 Rímskokatolický Kostol svätých Cyrila a Metoda 28
  4.5.3.3 Terchovský betlehem 28
  4.5.3.4 Cyrilometodské dni 29
  4.6 História obce od roku 1945 29
  4.6.1 Jánošíkove dni 30
  4.6.2 Ľudová hudobná kultúra 30
  4.6.3 Terchová v umeleckej reflexii 31
  4.6.3.1 Rezbárstvo 31
  4.6.3.2 Literárna spisba 31
  4.6.3.3 Výtvarné umenie 31
  4.6.3.4 Film 32
  5. Charakteristika objektu 33
  5.1 Ponuka penziónu Zbojník 33
  5.2 Ubytovacia časť 35
  5.3 Stravovacia časť 35
  5.4 Suterén objektu 36
  5.5 Areál objektu 36
  5.6 Rekonštrukcia 36
  6. Ekonomika prevádzky 38
  6.1 Cenník poskytovaných služieb 38
  6.2 Vybavenosť izieb 38
  6.3 Vybavenosť spoločenskej izby 39
  6.4 Vybavenosť kuchynky 39
  6.5 Náklady na objekt 39
  6.6 Ekonomické ukazovatele 40
  6.6.1 Tržby za ubytovanie 40
  6.6.2 Tržby za stravovanie 40
  6.6.3 Tržby z využívania priestorov na spoločenské akcie 40
  6.6.4 Celkové tržby za rok 40
  6.7 Ekonomická efektívnosť 41
  6.7.1 Náklady zamestnanci za mesiac 41
  6.7.2 Náklady na prevádzku 41
  7. Program pre hostí na 7 dní 42
  7.1 Letný variant – suchý 42
  7.2 Letný variant – mokrý 43
  7.3 Zimný variant 45
  8. Manažment prevádzky 47
  8.1 Organizácia prevádzky 47
  8.2 Požiadavky na zamestnancov a ich pracovná náplň 47
  8.3 Zásobovanie a spolupráca s podnikateľskými subjektmi 48
  9. Konkurencia 49
  9.1 Možný konkurenti 49
  10. Záver 50
  11. Zoznam použitej literatúry 51
  12. Prílohy 52

Zdroje:
 • ADAMOVA, Mária a kol. 2005. Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec : PS-LINE, 2005. 960 s. ISBN 80-969388-8-6. s. 371-392.
 • Agroturistika [online]. Dostupné na: http://www.agritourism.sk/index.php?p=id04&doc=2
 • Agroturizmus potrebuje marketing [online]. Dostupné na: http://www.eprogress.sk/post/agroturizmus-potrebuje-marketing-553/
 • CABADAJ, Peter – KRIŽO, Vladimír. 2003. Terchová. Obec Terchová : Neoprint Plus, 2003. 135 s. ISBN 80-88864-29-1.
 • CABADAJ, Peter. 1995. Boli časy, boli. Terchová : 1995. 29 s. ISBN 80-967237-3-1.
 • CABADAJ, Peter. 1994. Rímskokatolicky kostol svätého Martina. Terchová : 1994. ISBN 80-967115-4-7.
 • DVORSKÝ, Ján a kol. 2008. Belá v premenách času. 1 vyd. Košice : Grafotlač, 2008. 240 s. ISBN 978-80-969953-2-5.
 • GARGULÁK, Jozef – KRIŽO, Vladimír. 1990. Malá Fatra. 3 vyd. Bratislava : Šport, 1990. 288 s. ISBN 80-7096-089-2.
 • GARGULÁK, Jozef – KRIŽO, Vladimír. 1981. Vrátna. 3 vyd. Bratislava : Šport, 1981. 136 s.
 • JARÁBKOVÁ, Jana. 2010. Vidiek - nevyužitý potenciál z hľadiska cestovného ruchu. 1 vyd. Nitra : SPU, 2010. ISBN 978-80-552-0364-5.
 • KLAPITA, M. 1980. Vznik a začiatky Terchovej. In: Krásy Slovenska, roč. 57, 1980, č. 4, s. 148 - 150.
 • KRIŽO, Vladimír. 1999. Povodeň v Štefánovej. In: Terchovské noviny, roč. 10, 1999, č. 6, s. 18.
 • KRIŽO, Vladimír. 1980. Apríl 1945. In: Krásy Slovenska, roč. 57, 1980, č.4, s. 151-153.
 • PATÚŠ, P. a kol.: Rukovät podnikatela. EF UMB Banská Bystrica, Cestovatel 1996.
 • Podstata vidieckeho turizmu [online]. Dostupné na: http://www.vioregio.sk/sk/vzdelavanie/prirucka/podstata_vidieckeho_turizmu.php
 • ŠTANSKÝ, Peter. a kol. 2003. Severozápadné Slovensko. Žilina : Knižné centrum, 2003. 23 s. ISBN 80-8064-139-0.
 • Vidiecky cestovný ruch [online]. Dostupné na: http://new.sacr.sk/slovensko/nase-tipy-pre-vas/vidiecky-cestovny-ruch/