Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Výroba vodíka elektrolýzou vody pomocou slnečnej energie

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
5,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9518
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
9 283 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto diplomová práca pojednáva o vlastnostiach vodíka, o jeho výrobe, využití a porovnaní so zemným plynom pri jeho spaľovaní. Podrobnejšie opisuje rôzne typy priemyselných elektrolyzérov s popisom ich funkcie a parametrov. Celková výroba sa orientuje na použitie alternatívnej energie vyrobenej z fotovoltaických článkov (FVČ), určenie charakteristík elektrolyzéra Staxx7 a FVČ z amorfného kremíka. Práca pojednáva o uplatnení solárnych panelov pri výrobe vodíka elektrolýzou vody a inštalácii elektrolyzérov do výrobných hál s použitím akumulátora so solárnym regulátorom pre udržanie konštantného napätia a maximálneho využitia potenciálu slnečného svetla.

Kľúčové slová:

vodík

elektrolýza vody

solárny panel

fotovoltaika

výroba vodíkaObsah:
 • Zoznam obrázkov
  Zoznam tabuliek
  Zoznam symbolov a skratiek …
  Úvod …
  1 VODÍK …
  1.1 Základné vlastnosti vodíka …
  1.2 Izotopy vodíka
  2 POUŽITIE VODÍKA …
  2.1 Použitie vodíka v súčasných technológiách …
  2.2 Využitie vodíka v energetike
  2.2.1 Výroba elektrickej energie …
  2.2.2 Využitie vodíka na výrobu tepla …
  3 VÝROBA VODÍKA …
  3.1 Výroba vodíka z fosílnych palív …
  3.2 Výroba vodíka elektrolýzou vody …
  3.2.1 Teoretické základy elektrolýzy …
  3.2.2 Spotreba elektrickej energie a tepelná bilancia elektrolyzéra …
  4 KONŠTRUKCIA ELEKTROLYZÉROV VODY …
  4.1 Diafragmy …
  4.2 Zapojenie elektród a prívod prúdu …
  4.3 Konštrukcia vaní a ich inštalácia …
  5 PRIEMYSELNÉ ELEKTROLYZÉRY …
  5.1 Elektrolýzéry s monopolárnymi elektródami …
  5.2 Elektrolyzéry s bipolárnymi elektródami …
  5.3 Tlakové elektrolyzéry …
  5.4 Progresívne elektrolyzéry vody …
  6 VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE PRI ELEKTROLÝZE …
  6.1 Využitie fotovoltaickej premeny …
  6.2 Fotovoltaika …
  6.2.1 Fyzikálna podstata polovodičových materiálov a súčiastok …
  6.2.2 Fotovoltaický jav …
  6.3 Napájanie elektrolyzérov solárnymi panelmi …
  6.4 Návrh počtu solárnych panelov …
  7 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ …
  7.1 Ciele experimentu a popis meraného systému …
  7.2 Meranie charakteristík elektrolyzéra StaXX 7 …
  7.3 Priama elektrolýza pomocou slnečnej energie bez použitia akumulátora ….
  7.4 Vyhodnotenie výsledkov merania …
  8 Záver …
  Zoznam použitej literatúry …
  Prílohy …

Zdroje:
 • Vodík a iné nosiče energie,Balajka,J. ,1982, ALFA Bratislava
 • Acta Montanistica Slovaca Ročník 9 (2004), číslo 3, 277-279, Nové technológie využitia fosílnych palív
 • Technická elektrochemie 1 , Regner, A. , ACADEMIA Praha 1967
 • Zdroje a premeny energie, Klenovčanová,A. a Imriš,I. , Manacon, Prešov, 2006