Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
10 nových

Vplyv strečingu na klbovú pohyblivosť

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
3,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13605
Posledná úprava
18.11.2008
Zobrazené
2 625 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom vybraných strečingových cvičení zaradených do tréningového procesu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov – mladších žiakov. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Obsahuje 31 obrázkov a 7 tabuliek. Našim cieľom bolo na základe série zvolených testov zistiť ako vplývajú vybrané strečingové cvičenia zaradené do tréningového procesu na kĺbovú pohyblivosť vybraných zápasníkov. U kontrolnej a experimentálnej skupiny zápasníkov sme urobili vstupné a výstupné merania Zistili sme, že po aplikovaní našich strečingových cvičení do tréningového procesu sa experimentálna skupina významne zlepšila v desiatich z celkovo dvanástich meraniach. V kontrolnej skupine došlo k pozitívnym zmenám len vo dvoch ukazovateľoch (unoženie vľavo a unoženie spolu).

Kľúčové slová:

strečing

klbova pohyblivost

zapasenieZdroje:
  • Štulrajter, V. – Jánošdeák, J.: Regenerácia a masáž. Bratislava, Univerzita
  • Komenského 2003, 264 s.
  • Thurzová, E.: Súčasné trendy vo fyziatrickej a reflexnej liečbe, možnosti
  • ich využitia v regenerácii športovcov. In: Horniak, E.: Regenerácia síl športovcov. Bratislava, SÚV ČSZTV 1988, s. 68 – 78.
  • Tipten, CH. M.: Iowa wrestling study. Med. Scien. Sports 1973/5.
  • Trojan, S.: Fyziologie svalstva. S. 707 - 732. In.: Tojan, S. a kol.:
  • Fyziologie. Učebnice pro lekařské fakulty. 2.část, Praha, Avicenum
  • 1988, 1057 s.
  • Zrubák, A. – Štulrajter, V. et al.: Fitnis. Bratislava, Univerzita
  • Komenského 1999, 145 s.