Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových

Reklama a spôsoby jej využitia v podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5036
Posledná úprava
30.03.2008
Zobrazené
4 701 x
Autor:
baracudas26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce „Reklama a spôsoby jej využitia v podniku“ je zistiť úroveň využívania reklamných prostriedkov v malých a stredných podnikoch Slovenskej republiky, zároveň identifikovať spôsob, akým tieto spoločnosti stanovujú výšku ročných investícií na reklamu a ako následne testujú efektívnosť reklamy a vynaložených prostriedkov.
Pri marketingovom výskume a zostavovaní marketingového dotazníka vychádzame z odbornej literatúry antisko.aks a článkov venovaných tejto veľmi špecifickej oblasti. Vzhľadom nato, že podobný prieskum využívania reklamy v malých a stredných podnikoch nebol doteraz ešte realizovaný, snažíme sa položiť akýsi „základný kameň“ pre ďalšie prieskumy, ktoré v závere navrhujeme.
Prieskumom medzi malými a strednými podnikmi v regióne Banskej Bystrice sme dospeli k záveru, že objem reklamy realizovanej v podnikoch tohto typu závisí hlavne od financií, t.j. od ekonomickej situácie v spoločnosti a od aktuálnej potreby. Svedčí o tom aj nízka úroveň využívania finančne náročnejších médií ako sú TV a rozhlas, relatívne nízke ročné náklady na reklamu preinvestované v týchto podnikoch a zároveň nevybudovaný systém spätnej kontroly efektívnosti realizovanej reklamy.
V budúcnosti navrhujeme realizovať prieskumy, ktoré sa budú hlbšie zaoberať problematikou využívania reklamy v malých a stredných podnikoch Slovenskej republiky. Výskumy by sa mali zamerať na jednu z oblastí, ktoré boli hodnotené v tomto prieskume, t.j. efektívnosť, náklady, testovanie efektívnosti, reklamné médiá. Do prieskumu by malo byť zapojené už aj najmodernejšie reklamné médium - internet.

Kľúčové slová:

diplomová práca

reklama

malé a stredné podniky

marketingový prieskum

dotazník

reklamné médium

náklady na reklamu

efektívnosť

testovanie efektívnosti

internet