Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
10 nových

Pohybová výkonnosť vo vzťahu k pohybovým aktivitám a postojom študentov vysokých škôl s prihliadnutím na ich telesný rozvoj

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
17146
Posledná úprava
19.12.2008
Zobrazené
1 772 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vplyv pohybovej aktivity na zdravie je celosvetovo jednou z najzávažnejších tém posledných rokov (Ainsworth & Tudor-Locke, 2005; Kohn & Booth, 2003, van Sluijs, van Poppel, Twisk, & Chin, 2005).
Život súčasnej populácie možno charakterizovať ako hypokinetický. Veľká prevaha sedavého spôsobu života, pasívneho trávenia voľného času, konzumný typ voľno-časových aktivít a redukcia namáhavej práce sú častými príčinami vzniku hypokinézy. Doba, v ktorej žijeme, prináša zmeny v životnom štýle hlavne u mladej generácie, ktorá vďaka výdobytkom modernej techniky vykonáva v menšej miere pohybové aktivity ako ich rodičia. To sa prejavuje znížením telesnej zdatnosti a následným zvýšeným výskytom tzv. civilizačných chorôb, u detí hlavne obezity. Môžeme skonštatovať, že nedostatok pohybu negatívne ovplyvňuje nielen zdravotný stav, ale i funkčnú a psychickú zdatnosť človeka. V súčasnosti sa čoraz intenzívnejšie prejavuje potreba starostlivosti a skvalitňovania zdravia jedinca a zlepšovania jeho zdatnosti.

Kľúčové slová:

pohybové aktivity

výkonnosť studentov

studenti

student