Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Marketingový výskum na internete

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6650
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
3 077 x
Autor:
gabistar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Internet si za krátku dobu svojej existencie vytvoril veľmi silnú pozíciu nielen v samotnom marketingovom mixe, ale i v oblasti marketingového výskumu. Túto skutočnosť potvrdzujú nielen novo vznikajúce spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predovšetkým marketingovým výskumom na Internete, ale taktiež aj fakt, že sa v posledných rokoch čoraz viac celosvetových konferencií venuje tejto problematike. Najcennejšia a najpodstatnejšia je však odozva od klientov, ktorí túto novú výskumnú a marketingovú praktiku začínajú brať vážne.

Na tému on-line marketingového výskumu bolo do súčasnosti napísané len veľmi málo. Prevažne to boli články v marketingových publikáciách a časopisoch. Cieľom práce je poukázať na výhody, prednosti a dôležitosť využívania marketingového výskumu na Internete pre jednotlivé spoločnosti. Poukázať na prednosti včasných a presne plánovaných a orientovaných výskumných projektov a kampaní, ktoré vedú k vysoko efektívnym výsledkom. Ako i na bariéry rozvoja Internetu a on-line výskumu na Internete v Slovenskej republike. Cieľom je taktiež popísanie a skompletizovanie všetkých faktorov, ktoré výskum na Internete v súčasnej dobe ponúka a vyžaduje.

Kľúčové slová:

výskum na trhu

dotazník

internet

marketingový mix

on-line výskum

plánovanie

realizácia

pop up

zber dátObsah:
 • Úvod
  Kapitola i.
  Marketingový výskum na internete
  1.1 Vývojové tendencie rozvoja internetu a výskumu na internete -1-
  1.2 Internet, nástroj pre zber dát -3-
  1.3 Základné členenie výskumu trhu -6-
  1.4 Kvantitatívny on-line výskum -7-
  1.4.1 Metódy kvantiatívneho výskumu -8-
  1.4.1.1 E-mail dotazníky -8-
  1.4.1.2 Www dotazníky -11-
  1.4.1.3 Pop up metóda -13-
  1.4.1.4 Www ankety -16-
  1.4.2 Výhody a nevýhody on-line kvantitatívneho výskumu -16-
  1.5 On-line výskumy a výberový súbor -20-
  1.6 Kvalitatívny on-line výskum -25-
  1.6.1 On-line focus skupiny, synchrónne -26-
  1.6.2 On-line focus skupiny, asynchrónne -29-
  1.6.3 Výhody a nevýhody on-line focus skupín -29-
  1.6.4. E-mail skupiny -32-
  1.6.5 Hĺbkové e-mail rozhovory -32-
  1.7 Štandardy marketingového výskumu podľa esomaru -35-
  Kapitola ii.
  Taylor nelson sofres interactive
  2.1 Vybrané charakteristiky spoločnosti taylor nelson sofres -38-
  2.2 On-line výskumné metódy spoločnosti -39-
  2.2.1 Ifocus -40-
  2.2.2 Overovanie návštevnosti internetových stránok -41-
  2.2.3 Meranie prevádzky na internete -43-
  2.2.4 Zisťovanie socio-demografických aspektov návštevníkov web stránok -45-
  2.2.5 Iomnibus -46-
  2.2.6 Testovanie a hodnotenie web stránok -47-
  2.2.7 Zisťovanie spokojnosti, lojality v oblasti e-commerce a web stránok -49-
  2.2.8 Zisťovanie efektívnosti on-line reklamy -49-
  Kapitola iii.
  On-line výskum na internete
  3.1 Plánovanie on-line marketingového výskumu -51-
  3.2 Realizácia on-line výskumu -52-
  Záver
  Použitá literatúra
  Obrazová príloha

Zdroje:
 • Ducoffe, Robert H.: Advertising Value and Advertising on the Web, Journal of Advertising Research, USA, 1996
 • Garfinkel, S., Spafford, S.: Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi, Praha, Computer Press, 1998
 • Havelka, J.:Výkladový slovník výpočetní technikya komunikací, Computer Press, 1997
 • Havelka, J.: Internetový marketing, Praha, Computer Press, 2001
 • Nondek, L., Řenčová, L.: Internet a jeho komerční využití, Grada, 2000
 • Makulová, S., Burčík, V.: Internet v riadení a obchode firmy, 5. Medzinárodná konfrerencia, EL&T, Bratislava, 1999
 • Makulová, S., Burčík, V.: Internet v riadení a obchode firmy, 4. Medzinárodná konfrerencia, EL&T, Bratislava, 1998
 • Makulová, S.: Sprievodca po Internete, alebo Internet od A po Z, EL&T, Bratislava,1997
 • Mary Jo Fahey.: Web Advertising and Marketing, Microsoft Press, USA, 1998.
 • Stuchlík, P., Dvořáček, M.: Marketing a reklama na Internete, Praha, Grada Publishing, 1999
 • Strangelove, M.: Advertising on the Internet, Myths, Facts and Tips, The Internet Business Journal, USA,1993
 • Tomek, I.:Výskum trhu a verejnej mienky, Interné materiály TNS, 2000
 • Winter J., Vrabec V.: Internet,Podnikatelská příležitost, nebo hrozba?, Management Press, 2000