Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Lokalizácia porúch prostredníctvom závislého testu

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40106
Posledná úprava
23.04.2012
Zobrazené
1 173 x
Autor:
lukfor
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predložená diplomová práca je venovaná problematike lokalizácie porúch prostredníctvom závislého testu. Štúdiom danej problematiky sme zistili, že závislý test je z hľadiska prezentácie výsledkov čitateľnejší pre užívateľa ako nezávislý. Výsledok sa totiž zobrazuje v lokalizačnom strome a nie v menej prehľadných tabuľkách. Prácu sme riešili ako www stránku s appletom, pracujúcu v štyroch režimoch. Návrh a implementáciu sme vykonali v prostredí IntelliJ IDEA 10, v rámci objektovo orientovaného programovacieho jazyka Java. Modul nami vytvorený je súčasťou systému SYNTLOG, kde je jasne predpísaný grafický vzhľad aplikácie a jej funkčnosť.

Kľúčové slová:

lokalizácia porúch

závislý lokalizačný test

technická diagnostika

Java appletObsah:
 • Zoznam obrázkov 10
  Zoznam tabuliek 11
  Zoznam symbolov a skratiek 12
  Úvod 13
  1 Formulácia úlohy 14
  2 Teoretický rozbor problematiky a analýza riešenia 17
  2.1 Tvorba tabuľky porúch 18
  2.2 Koincidenčný slovník 19
  2.3 Minimalizácia nezávislého testu 20
  2.4 Minimalizácia závislého testu 30
  2.5 Kritérium prírastku informácie 33
  2.6 Analýza existujúceho modulu pre nezávislý test 36
  2.6.1 Analýza modulu pre nezávislý test 36
  2.6.2 Analýza princípu Java appletu ako návrhového prostriedku 38
  3 Návrh riešenia 39
  3.1 Internetová stránka s popisom problematiky 39
  3.2 Popis navrhovaného algoritmu a funkcií aplikácie 40
  4 Implementácia riešenia 44
  4.1 Načítanie vstupných údajov 44
  4.2 Zistenie tried ekvivalencie porúch 44
  4.3 Vykonanie operácie XOR 44
  4.4 Výpočet váhy a delenie na čiastkové tabuľky 45
  4.5 Vykreslenie lokalizačného stromu 45
  4.6 Spôsob výpisu údajov 45
  4.7 Metódy jednotlivých režimov 46
  4.7.1 Metódy automatického režimu 46
  4.7.2 Metódy demonštračného režimu 46
  4.7.3 Metódy výukového režimu 48
  4.7.4 Metódy preverovacieho režimu 49
  4.8 Metódy potrebné k funkcii aplikácie 50
  4.9 Popis súborov 51
  5 Zhodnotenie riešenia 53
  6 Záver 54
  Zoznam použitej literatúry 55
  Prílohy 56

Zdroje:
 • BAČA, J.: Spoľahlivosť a diagnostika. Košice, Bratislava, ALFA, 1984.152s. 63-867-84
 • BAČA, J.: Spoľahlivosť a diagnostika – Návody na cvičenia. Bratislava, ALFA, 1986. 128s. 63-701-96
 • ŠTELLER , M.: Návrh ľahko testovateľných obvodov. (Diplomová práca.) Košice 2003. Technická univerzita. Fakulta elektrotechniky a informatiky.
 • ČERTÍK, P.: Programový modul pre lokalizáciu porúch v obvode. (Diplomová práca.) Košice 2005. Technická univerzita. Fakulta elektrotechniky a informatiky.
 • GIERTL, J.: Syntéza sekvenčných logických obvodov. (Diplomová práca.) Košice 2003. Technická univerzita. Fakulta elektrotechniky a informatiky.