Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
7 nových

Formálne špecifikácie úloh pre programovanie

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
372
Posledná úprava
06.04.2017
Zobrazené
2 176 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prezentovaná práca sa zaoberá špecifikáciou požiadaviek a špecifikáciou návrhu - problémom korektného programovania. Problém transformácie je taktiež významným prvkom práce. Mnoho štúdií bolo venovaných formálnym špecifikáciám a malo by byt’ poznamenané, že tento proces je ešte stále vo vývoji. Rôzne mechanizmy transformácií môžu byt’ zvolené na vytvorenie inštitučnej šipky. Bol predložený koncept transformácie. Výsledok podaný v tejto práci môže byt’ použitý pri podpore procesu korektného programovania.

Zadanie tejto práce pozostáva z nasledujúcich bodov:

1. Definovať zobrazenie typového systému jazyka CASL na typový systém jazyka HASKELL.
2. Demonštrovať definované zobrazenie na príkladoch.
3. Zhodnotiť možnosti použitého prístupu a stanoviť problémy pre ďalší výskum v tejto oblasti.

Práca pozostáva zo šiestich kapitol. V úvode sú zhrnuté motivácia a ciele tejto diplomovej práce. Druhá kapitola stručne popisuje základné teoretické pojmy, ktoré sa vyskytujú v celej práci. Kapitola 3 popisuje jazykové systémy použité v tejto práci, konkrétne jazyky CASL a HASKELL, ich syntax a základné vlastnosti.

V kapitole 4 je rozobratá metodológia zobrazenia, konkrétne vytváranie inštitúcií.
V piatej kapitole je uvedených niekoľko príkladov demonštrujúcich zobrazenie.
A nakoniec posledná kapitola popisuje súhrn práce a zistené závery.

Kľúčové slová:

CASL

Haskell

zobrazenie

design

požiadavky

funkcionálny jazyk

inštitúcia

model

programovanieObsah:
 • 1 Formulácia úlohy 2
  2 Základy teórie 3
  2.1 Signatúra 3
  2.2 Model 4
  2.3 Inštitúcia 4
  3 Jazykové prostriedky 8
  3.1 CASL - CoFI Algebraic Specification Language 8
  3.1.1 Základná špecifikácia 9
  3.1.2 Štrukturovaná špecifikácia 10
  3.2 Syntax jazyka CASL 12
  3.2.1 Základné konštrukcie 12
  3.3 Haskell - funkcionálny jazyk 21
  3.3.1 Typy 21
  3.3.2 Funkcie 22
  3.3.3 Typové triedy a pret’aženie 23
  4 Zobrazenie 24
  4.1 Konštrukcia špecifikácie požiadaviek 25
  4.2 Konštrukcia špecifikácie návrhu 27
  4.2.1 Signatúra 27
  4.2.2 Formula 30
  4.2.3 Model 31
  4.3 Prechod od špecifikácie požiadaviek k špecifikácii návrhu 33
  5 Príklady 35
  6 Zhodnotenie riešenia 40
  Zoznam použitej literatúry 41
  Zoznam príloh 42
  Zoznam obrázkov 43
  Zoznam tabuliek 44

Zdroje:
 • P. Hudak a J. Peterson a J. H. Fasel. A gentle introduction to Haskell. Technical
 • Report, Yale University, jún 2000.
 • Valerie Novitzká a Ján Kollár. From Requirements Specification to Design Specification. Journal of Information, Control and Management Systems, 1(2):55-64, 2003.
 • Simon Peyton Jones (editor). Haskell language and library: The Revised Report. Technical Report, Yale University, december 2002.
 • Simon Peyton Jones. About Haskell. [online] Publikované, december 2001.
 • Dostupné z < http://www.haskell.org/aboutHaskell.html >.
 • Martin Kitka. Proces vývoja programov na základe formálnych špecifikácií. diplomová práca, Technická univerzita v Košiciach, Katedra počítačov a informatiky, 2004.
 • V. Novitzká. O teórii korektného programovania. 1. vyd. Elfa, Košice, 2003. 117 s. ISBN 80-89066-61-5.
 • The CoFI Task Group on Language Design. CASL - The CoFI Algebraic Specification Language - Language Summary. [online] Publikované, apríl 1997. Dostupné z < http://www.brics.dk/Projects/CoFI/Documents/LanguageSummary/ >.
 • The CoFI Task Group on Language Design. CASL - The CoFI Algebraic Specification Language Rationale. [online] Publikované, máj 1997. Dostupné z < http://www.brics.dk/Projects/CoFI/Documents/CASL/Rationale/ >