Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Využitie outsourcingu v podnikovej logistike

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22553
Posledná úprava
23.04.2009
Zobrazené
5 546 x
Autor:
keso01
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť pojem a podstatu outsourcing, jeho výhody, teda využívanie externej špedičnej spoločnosti na distribúciu výrobkov. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola vysvetľuje pojem ousourcing, jeho podstatu, výhody a nevýhody, fázy realizácie projektu zavádzania outsourcingu. Definuje pojem logistika, ousourcing logistiky a oblasti jeho použitia. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou firmy, čo je predmetom jej činnosti a popis jej jednotlivých výrobkov. V tretej kapitole je rozpracovaný stručný návrh využitia outsourcingu v dopravnej logistike. Popisuje výhody na nevýhody zavedenia outsourcingu v danom podniku, sú v nej rozpracované náklady v prípade zabezpečenia dopravnej logistiky z vlastných prostriedkov aj v prípade využitia služieb externej špedičnej spoločnosti. V záverečnej štvrtej kapitole je zhodnotenie prínosov navrhovaného riešenia.

Kľúčové slová:

outsourcing

logistika

insourcing

reinžiniering

bakalárska prácaZdroje:
 • [1] DAŇO F.: Poradenstvo a outsourcing v marketingu. Ekonóm, Bratislava, 2005. ISBN 80-225-2109-4
 • [2] KARLOVIČ M. a kol.: Priemyselná logistika. EDIS, Žilina, 2004 ISBN 80-8070-226-8
 • [3] RYDVALOVÁ P., RYDVAL J.: Outsourcing vo firme. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 970-80-251-1807-8
 • [4] STÝBLO J.: Outsourcing a outplacement. ASPI, Praha, 2005. ISBN 80-7357-094-7
 • [5] VIESTOVÁ K., ŠTOFÍLOVÁ J., ORESKÝ M., ŠKAPA R.: Lexikón logistiky, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2005 ISBN 80-225-20007-1
 • [6] DAŇO F.: Outsourcing- jeho vymedzenie a hlavné oblasti využitia. In: Nová ekonomika, roč. 3, 2004, Č 3, s. 21-26
 • [7] DAŇO F.: Proces outsourcingu a strategické rozhodovanie. In: Nová ekonomika, roč. 4, 2005, Č. 1, s. 16-22
 • [8] HANULÁKOVÁ E.: Prínosy outsourcingu pre strategický outsourcingový vzťah. In: Nová ekonomika, roč.4, 2005, Č. 1, s. 37-42
 • [9] Outsourcing v centre pozornosti- Výhody a nevýhody, výber partnera. In: Infoware, 2007, Č. 1, s. 30-31
 • [10] Outsourcing v centre pozornosti- Offshoring, rozdiely medzi ITO, BPO a KPO, financovanie, multisourcing, backsourcing, výber dodávateľa. In: Infoware, 2006, Č. 10, s. 13-16
 • [11] Outsourcing v centre pozornosti- Úvod a základné pojmy. In: Infoware, 2006, Č. 9, s. 13-15
 • [12] Outsourcing možná cesta k znižovaniu nákladov vo firme. In: Produktivita, 2005, Č. 2, s. 10-11
 • [13] KUBASÁKOVA I.: Outsourcing logistických operácií v podnikoch v Európe a v USA. [online]. [s. a.]. [Citované 2008-03-06]. Dostupné na: < http://fpedas.uniza.sk/zdal/cisla/3_07/15_kubasakova.pdf >
 • [14] Kľúčové faktory úspechu outsourcingu IT. [online]. [s.a.]. [Citované 2007-10-12]. Dostupné na: < http://www.systemonline.cz/site/outsourcing_asp/ncen2x. htm >
 • [15] Outsourcing a logistika. [online]. [s.a.]. [Citované 2007-11-26]. Dostupné na: < http://www.fd.cvut.cz/english/events/Sbornik/2003/Doprava_a_Telekomunikace/felfel.pdf >
 • [16] STRENTZEROVA M: Outsourcing v riadení ľudských zdrojov Áno či Nie. [online]. [s. a.]. [Citované 2008-03-04]. Dostupné na: < http://ks.utc.sk/casopis/pdfII2007strenitzerova.pdf >
 • [17] ŠALGOVIČOVÁ J., BÍlÝ M.: Externe objednávané procesy (outsourcing) v systéme nanažérstva kvality. [online]. [s. a.]. [Citované 2007-11-7]. Dostupné na: < http://www.mtf.stuba.sk/doc/sinternetovy_casopis20043salgovicova.pdf >