Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Týrané, zneužívané a zanedbávané detí v rodinách

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37240
Posledná úprava
03.03.2012
Zobrazené
4 152 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí v rodinách, zdôrazňuje dôležitosť prevencie a úlohu orgánov sociálno - právnej ochrane detí a sociálneho pracovníka v procese pomoci takto ohrozeným či postihnutým deťom. Jej súčasťou sú možnosti ochrany a pomoci deťom takto postihnutým.

Kľúčové slová:

syndróm CAN

telesné týranie

psychické týranie

sexuálne zneužívanie

zanedbávanieObsah:
 • Úvod 8
  1 Základná charakteristika syndrómu CAN 11
  1.1 Vymedzenie pojmu 11
  1.2 Výskyt syndrómu CAN 12
  1.3 Príčiny vzniku CAN 12
  1.4 Rizikové skupiny vzhľadom syndrómu CAN 13
  2 Formy syndrómu CAN 17
  2.1 Fyzické týranie 17
  2.2 Psychické týranie 18
  2.3 Sexuálne zneužívanie 20
  2.4 Telesné a psychické týranie 21
  2.5 Zanedbávanie 22
  2.6 Zvláštne formy syndrómu CAN 25
  3 Prevencia syndrómu CAN27
  3.1 Primárna prevencia 27
  3.2 Sekundárna prevencia 29
  3.3 Terciárna prevencia 30
  4 Sociálno-právna ochrana detí vo vzťahu k deťom týraným, zneužívaným a zanedbávaným 32
  4.1 Kurátor pre mládež 35
  4.2 Úloha sociálneho pracovníka pri riešení syndrómu CAN 36
  4.3 Osobnosť sociálneho pracovníka 38
  5 Následná starostlivosť o deti týrané, zneužívané a zanedbávané 42
  5.1 Liečba akútnych stavov, krízová intervencia 42
  5.2 Rozsiahle vyšetrenie súvisiacich okolností s prípadom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa 44
  5.3 Dlhodobé sledovanie dieťaťa a jeho rodiny 45
  6 Záver 47
  Zoznam použitej literatúry 50

Zdroje:
 • BENTOVIN, A., 1998. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada Publishing, 1998. 120 s. ISBN 80-7169-629-3.
 • BELUŠA, M., MATUŠKA, J., 1985. Problematika týraného dítete z hlediska pediatra. Medicína a právo, Brno: Acta Facult. Med. Univ. Brunensis, 1985, str. 143-148.
 • BISKUP, P., 2001. Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítete doporucený postup urcený lékarum primární péce. Ces.-slov. Pediatrie, 2001. Roc. 56, c. 4.
 • CAMPBELL, R., 1992. Potrebuji tvou lásku. Praha: Návrat, 1992. 124 s. ISBN 80-85495-11-2.
 • CAPONNI, V., NOVÁK, T., 1996. Sám proti agresi. Praha: Grada Publishing, 1996. 128 s. ISBN 80-7169-253-0.
 • DUNOVSKÝ, J., et al. 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané díte. Praha: Grada Publishing, 1995. 248 s. ISBN 80-7169-192-5.