Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Porovnanie republikánskej a demokratickej strany v USA

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
77 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5757
Posledná úprava
24.11.2017
Zobrazené
2 888 x
Autor:
rdman
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Politické strany sú fenomén, ktorý ako v minulosti tak i dnes učarováva laickú a odbornú verejnosť. Názory na ich pôsobenie a nevyhnutnosť sa v priebehu času menili rovnako ako strany samotné. Raz ich označovali ako štátu škodlivé, inokedy ako nevyhnutný článok demokracie. Jedno je však isté, strany ako Demokratická a Republikánska patria medzi strany najstaršie a tým pádom aj najdlhšie činné, čo vyvoláva množstvo otázok vzhľadom na ich pôsobenie do budúcnosti - ich samotné prežitie. Prevládajú názory, že strany amerického politického systému sú zastaralé, nepružné a odsúdené na zánik. Cieľom mojej práce bude preto snaha o vyvrátenie tohto tvrdenia alebo aspoň načrtnutie celkovej charakteristiky strán, ktorá by tomuto tvrdeniu odporovala.

Porovnanie Demokratickej a Republikánskej strany USA je práca s ktorou by som chcel poukázať na zaujímavý a pre Európanov odlišný politický systém a politickú kultúru s akou sa na severoamerickom kontinente stretávame a konkrétne dvoch hlavných politických strán Demokratickej a Republikánskej, ktoré riadia a zasahujú veľmi hlboko do povedomia občanov Ameriky. K objasneniu problémov fungovania politického systému USA a jeho dvoch hlavných strán sa dá použiť viacero prístupov. Prístup k jeho analýze sa viaže na aspekty z ekonomického, filozofického, historického politologického a právneho hľadiska. Predovšetkým by som chcel pri tejto práci použiť metódu komparatívnu a analýzu dokumentov.

Kľúčové slová:

republikánska strana

demokratická strana

politický systém USA

stranícky systém

volebný systém USAObsah:
 • 1.Úvod -4-
  2. Historicko - teoretické vymedzenie demokratickej a republikánskej strany v politickom systéme usa -6-
  2.1 Demokratická strana ako inštitucionálny prvok amerického politického systému -9-
  2.2 Republikánska strana ako inštitucionálny prvok amerického politického systému -21-
  3. Porovnanie straníckych programov demokratickej a republikánskej strany usa -31-
  4. Záver -41-
  5. Literatúra -42-
  6. Príloha -43-

Zdroje:
 • Almond, G. A., Powell, B. G.: Comparative Politics Today /a World wiev/. New York Harper Collins 1987.
 • Blahoš, J.: Ústavní systémy a politické strany v kapitalistických státech. Praha Academia 1978.
 • Černík, V.: Bieda holizmu či individualizmu? In: Filozofia, 1992, č.11
 • Chambers W., N., Burnham W., D., eds.: The American Party Systems: Stages of Political Development. New York Oxford University Press 1975.
 • Čirkin, V. E.: Političeskaja modernizacia rozvivajuščichsja stran. Moskva 1979.
 • Duverger, M.: Political Parties. Rand McNally Chiacago 1964.
 • Easton, D.: Systems Analysys of Political Life. New York 1965.
 • Harrigan, J. J.: Politics and the American Future. New York Random House 1987.
 • Janda, K. a kol.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha Sociologické nakladatelstvý 1997.
 • Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha Radix 1998.
 • Krno S.: Politické strany krajín západnej Európy. Nitra UKF v Nitre 1998.
 • Liďák, J., Koganová V., Lupták, Ľ.: Kapitoly z politológie. Katedra humanistických vied Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vydavateľstvo Ekonóm 1996.
 • Shafritz J., M.: The Dorsey Dictionary of American Government and Politics. Chicago Illinois 1988.
 • Tindall G., B., Shi D., E.: Dejiny státu USA. Nakladatelství Lidové Noviny 1994.
 • Wilson J., Q.: Jak se vládne v USA. Victoria Publishing 1992.