Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Nitrianske kniežatstvo ako súčasť Uhorska

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
158 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23837
Posledná úprava
07.10.2009
Zobrazené
3 171 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Predkladaná práca venuje pozornosť Nitrianskemu kniežatstvu a zaoberá sa hlavne
obdobím, kedy bolo Nitriansko súčasťou Uhorského štátu. Cieľom práce je poukázať na historický vývoj na území dnešného Slovenska v rannom stredoveku a hlavne na
fungovanie arpádovského údelného kniežatstva. Moju bakalársku prácu som rozdelila
do piatich častí. Prvá kapitola opisuje postupný vznik i samotné príčiny vzniku
Nitrianskeho kniežatstva. Druhá kapitola sa zaoberá Nitrianskym kniežatstvom, ktoré je
už súčasťou Uhorska. V tretej kapitole som opísala Nitriansko ako údelné kniežatstvo.
V štvrtej kapitole som rozobrala správu Uhorska i Nitrianskeho kniežatstva
a v poslednej, piatej kapitole som sa venovala príčinám zániku a územného rozkladu
územia tohto kniežatstva.

Kľúčové slová:

Nitrianske kniežatstvo

Uhorsko

štátne právo

verejné právo

správne právoZdroje:
 • 1. Dejiny Slovenska 1(do roku 1526). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1986.
 • 2. KADLEC, Karel. Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Praha: VŠEHD,
 • 1921
 • 3. KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Dejiny štátov. Praha: Nakladatelství Lidové
 • Noviny, 2007.
 • 4. KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. Martin: Vydavateľstvo
 • Osveta, 1986.
 • 5. KUČERA, Matúš. Slovensko okolo roku 1000. Bratislava: Slovenské národné
 • múzeum, 2002.
 • 6. KUČERA, Matúš. Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava: Veda,
 • vydavateľstvo SAV, 1974.
 • 7. LACIKA, Ján. Nitra a okolie. Bratislava: Dajama, 2003.
 • 8. MARSINA, Richard. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III.
 • V kráľovstve svätého Štefana. Bratislava: Rak, 2003.
 • 9. MÚCSKA, Vincent. Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta
 • Hungarorum. Budmerice: Rak, 2004.
 • 10. KROPILÁK, Miroslav- PURČ, Jaroslav. Přehled dejin Československa 1 (do
 • roku 1526) Praha: Academia Praha, 1980.
 • 11. RATKOŠ, Peter. Podmanenie Slovenska Maďarmi. In O počiatkoch
 • slovenských dejín. Sborník materiálov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej
 • akadémie vied, 1965.
 • 12. SIVÁK, Florián.- MALÝ, Karel. Deijny štátu a práva v Česko-Slovensku do
 • roku 1918. Bratislava: Obzor, 1992.
 • 13. SOPKO, Július. Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická. Budmerice: Rak,
 • 2004.
 • 14. SOPKO, Július. Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami
 • kráľovských a mestských kronikárov. Budmerice: Rak, 1995.
 • 15. STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska.
 • Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV; Rak, 2004.
 • 16. ŠKVARNA, Dušan. Lexikón slovenských dejín. Bratislava: Slovenské
 • pedagogické nakladateľstvo, 1997.
 • 17. ŠPIESZ, Anton. Ilustrované Dejiny Slovenska. Na ceste k sebauvedomeniu.
 • Bratislava: Perfekt, 2006.
 • 18. TIBENSKÝ, Ján a kolektív. Slovensko Dejiny. Bratislava: Obzor, 1978.