Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Nezamestnanosť ako problém súčasnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23851
Posledná úprava
03.03.2012
Zobrazené
13 323 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nezamestnanosť ako problém súčasnosti (Bakalárska práca)/. – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Ústav sociálnej práce Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov – Školiteľ: - Komisia pre obhajoby: Katedra sociálnej práce. Predseda komisie:................................ - Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár sociálnej práce, 2008. 48 s.

Práca je obsahovo zameraná na problém súčasnosti , a tým problémom je nezamestnanosť. Nezamestnanosť so sebou prináša problémy ako pre samotných nezamestnaných a ich rodiny, tak i pre celú spoločnosť. Strata zamestnania neznamená len sociálnu izoláciu, ale aj celkový pocit bezmocnosti voči svojmu osudu. Práca popisuje nezamestnanosť ako pojem, popisuje rôzne skupiny občanov, ktoré sa stali na trhu práce ťažšie umiestnitelné, taktiež popisuje aj vplyv nezamestnanosti na zdravie a na rodinu nezamestnaného. Súčasťou práce sú aj možnosti riešenia nezamestnanosti pomocou rekvalifikácie a sociálnej práce.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

nezamestnaná osoba

dlhodobo nezamestnaní

absolventi škôl

riziká nezamestnanosti

voľný čas a nezamestnanosť

vplyvy nezamestnanosti

sociálna prácaObsah:
 • Úvod 8
  1. Nezamestnanosť 9
  1.1 Charakteristika nezamestnanosti 10
  1.2 Príčiny nezamestnanosti 11
  1.3 Typy nezamestnanosti 12
  1.4 Význam práce 13
  2. Dlhodobá nezamestnanosť 16
  2.1 Štruktúra dlhodobej nezamestnanosti 16
  2.1.1 Skupiny dlhodobo nezamestnaných 18
  2.2 Typy kultúr dlhodobo nezamestnaných 19
  2.3 Riziká dlhodobej nezamestnanosti 21
  3. Nezamestnanosťou často ohrozené skupiny 23
  3.1 Nezamestnanosť mladých ľudí 24
  3.2 Absolventi vysokých škôl na trhu práce 25
  3.2.1 Možné dôvody neochoty zamestnávateľov prijať do zamestnania absolventov škôl 28
  3.2.2 Nezamestnaní a absolventská prax 29
  3.3 Nezamestnaní muži, vs. nezamestnané ženy 30
  4. Vplyvy nezamestnanosti a jej riešenie 32
  4.1 Dôsledky straty plateného zamestnania 33
  4.2 Vplyv nezamestnanosti na rodinu nezamestnaného 34
  4.3 Nezamestnanosť a zdravie 36
  4.3.1 Psychologické dôsledky nezamestnanosti 38
  4.3.2 Využitie voľného času 40
  4.4 Rekvalifikácia ako možnosť riešenia nezamestnanosti 41
  4.5 Sociálna práca ako možnosť riešenia nezamestnanosti 42
  5. Záver 45
  Zoznam použitej literatúry 46

Zdroje:
 • BUCHTOVÁ, B. 2001. Sociální psychologie nezaměstnanosti. In: Výrost, J. - Slaměník, I. (Eds.):. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: GRADA, 2001
 • BUCHTOVÁ, B. A KOL. 2002. Nezaměstnanost - psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : GRADA, 2002. 240 s. ISBN 80-247-9006-8
 • DŽUKA, J. 2001. Psychosociálna a ekonomická potreba práce u nezamestnanej mládeže a subjektívna pohoda. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 36, 2001
 • FRIEDRICH, EBERT STIFTUNG. 1996. Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Bratislava. 1996. 121 s.
 • HALVORSEN K. 1998. Impact of re-imployment on psychological distress among long-term unemployed. Acta sociologica, 41, 1998
 • KREDÁTUS, J. 2005. Nezamestnanosť a jej vplyv na nezamestnaných. In ŽIAKOVÁ, Eva. 2005. Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent Print, 232 s. ISBN 80-969274-2-6.