Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Koncept komunikačnej stratégie retailovej banky, Slovenskej sporiteľne, ako jej hlavný poznávací znak, ktorý prispieva k jednoznačnej a dlhodobej identifikácii banky

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
77 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4535
Posledná úprava
10.09.2017
Zobrazené
2 986 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V uplynulých desiatich rokoch sa v bankovom sektore Slovenskej republiky uskutočnili významné zmeny. V snahe stabilizovať ekonomiku a začleniť Slovensko do európskych štruktúr boli urobené potrebné kroky na ozdravenie bánk. Privatizácia bánk a konsolidácia v bankovom sektore vyostrili konkurenčný boj medzi jednotlivými subjektami na slovenskom finančnom trhu. Vývoj bankového sektora sa stabilizoval a hospodárenie sprivatizovaných bánk sa výrazne zlepšilo. Dôraz sa kladie na rast kvality bankových produktov a služieb, ako aj celosvetový trend internacionalizácie, zahŕňajúci expanziu v oblasti elektronického bankovníctva. Stredobodom všetkých aktivít je klient. Je veľmi dôležité, aby klient, ktorý do banky prichádza s cieľom nájsť vhodné bankové produkty a služby, cítil, že banka ako celok funguje spoľahlivo a na vysokej profesionálnej úrovni.
Cieľom mojej práce je priblížiť situáciu v prostredí retailovej banky, banky ktorá je zameraná na poskytovanie služieb obyvateľstvu. Vychádzala som zo základného špecifického znaku, že bankovníctvo patrí do služieb nemateriálnej povahy. Keďže bankové služby nie sú skladovateľné, nie sú patentovateľné a sú abstraktné, zamerala som sa na to, ako banky musia byť denne pripravené na požiadavky klienta, ako musia vynakladať zvýšené prostriedky na reklamu a propagáciu nových produktov a to za pomerne krátke obdobie, kedy získavajú konkurenčnú výhodu.

Kľúčové slová:

slovenská sporiteľna

banka

komunikačná stratégia

bankovníctvo

reklama

komunikačné programyObsah:
 • ÚVOD 2
  1. REKLAMA - NÁSTROJ KOMUNIKAČNÉHO MIXU 4
  1.1 SÚČASNÁ SITUÁCIA BANKOVÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU 4
  1.2 ŠPECIFIKÁ V BANKOVNÍCTVE 4
  1.3 PODSTATA MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 7
  1.3.1 Charakteristika procesu komunikácie 8
  1.3.2 Reklama - nástroj komunikačného systému 9
  1.3.3 Základné rozhodnutia o reklame 9
  1.3.4 Základné východiská reklamy a jej manažovanie 11
  1.3.5 Funkcie reklamy 12
  1.3.6 Metódy získavania pozornosti spotrebiteľov 12
  1.3.7 Prvky reklamy 13
  1.3.8 Tvorba reklamnej kampane 14
  2. PREDSTAVENIE RETAILOVEJ BANKY 16
  2.1 HISTÓRIA A PROFIL BANKY 16
  2.1.1 Popis transformačného procesu 16
  2.1.2 Cieľ transformačného procesu 17
  2.2 SÚČASNÉ POSTAVENIE BANKY NA TRHU 18
  2.2.1 Vízia a stratégia banky 19
  2.2.2 Misia a ciele banky 19
  2.3 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BANKY 19
  2.3.1 Prehľad moderných bankových služieb 21
  2.3.2 Produkty pre retailových klientov 22
  2.3.3 Produkty pre malých a stredných podnikateľov 22
  2.3.4 Marketingová komunikácia banky 23
  2.3.5 Marketingová situácia 25
  2.3.6 Komunikačná stratégia Slovenskej sporiteľne 25
  3. ANALÝZA REKLAMNEJ KAMPANE PRE SPOTREBNÝ ÚVER 27
  3.1 REALIZÁCIA REKLAMNEJ KAMPANE 27
  3.1.1 Situačná analýza a charakteristika konkurencie 27
  3.1.2 Vytýčenie marketingových cieľov 28
  3.1.3 Určenie cieľovej skupiny 29
  3.1.4 Komunikačná a kreatívna stratégia 29
  3.1.5 Komunikačné programy 30
  3.1.6 Hlavné ciele mediálnej stratégie 31
  3.1.7 Výber vhodných médií 31
  3.1.8 Kreatívna časť kampane 33
  3.2 VYHODNOTENIE REKLAMNEJ KAMPANE 34
  ZÁVER 36
  PRÍLOHY 38
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 39

Zdroje:
 • Cooper, J. - Lane, P.: Marketingové plánovaní - praktická príručka manažéra. Praha: Grada, 1999, ISBN: 80-7169-641-2.
 • Gallo, P.: Základy moderného bankovníctva. Bratislava: ELITA, 1995, ISBN: 80-85323-89-3.
 • Hlavatá, I. - Hlavatý, E.: Peniaze a bankovníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo Financie a bankovníctvo, 2003.
 • Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, ISBN: 80-85424-83-5.
 • Jedlička, M.: Propagačná komunikácia podniku. Trnava: MAGNA, 2000, ISBN: 80-85722-09-7
 • Korauš, A.: Bankovníctvo na Slovensku. Bratislava: SPRINT, 1997, ISBN: 80-88848-17-2.
 • Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Bratislava: SNP, 1992.
 • Kotler, P.: Marketing management - analýza, plánovaní, realizace a kontrola. Praha: Victoria publishing, 1992, ISBN 80-85605-08-2.
 • Majaro, S.: Základy marketingu. Praha: Grada, 1996, ISBN: 80-7169-297-2.
 • Prachár, J.: Čo je marketing. Bratislava: SNP, 1992.
 • Tellis, G.J.: Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada, 1998, ISBN: 80-7169-997-7.
 • Watkins, T.: Marketing strategies for retails banks - current trends and uture prospects. London: FT finance, 1999, ISBN: 1 90258135 0.