Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Vplyv marketingového prostredia na firmu

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5049
Posledná úprava
10.08.2017
Zobrazené
1 343 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Forma komunikácie na zahraničnom trhu závisí od množstva faktorov, napr.:
» sociálna štruktúra spoločnosti
» úroveň vzdelania v krajine
» miera gramotnosti obyvateľstva
» priemerná veľkosť rodiny
» miera ekonomického rastu v krajine
» politická stabilita
» právne obmedzenia vzťahujúce sa na komunikáciu a komunikačné médiá,
» postoje k riziku, celkový životný štýl
» význam a vplyv náboženstva na život obyvateľov krajiny
» pokrytie územia krajiny komunikačnými médiami
» stupeň nacionalizmu a národného uvedomenia v krajine a pod.
Je preto potrebné urobiť dôkladnú analýzu a získať tak potrebné informácie na správne strategické a taktické rozhodnutia firmy.
Výskumy medzinárodného prostredia sú zložitejšie ako výskumy domáceho prostredia, musia v nich byť riešené aj problém s porovnateľnosťou a ekvivalentnosťou dát pochádzajúcich z rôznych krajín a regiónov.
Medzinárodne činná firma musí uskutočňovať svoje marketingové výskumy v rôznych spoločensko-ekonomických prostrediach, veľakrát na viacerých trhoch naraz, kde zhromažďuje väčšie množstvá údajov.

Medzinárodný marketingový výskum sa zameriava na:
1) šírku cieľových trhov - veľkosť potenciálnych predajov
2) pôsobenie konkurencie - postavenie rozhodujúcej tuzemskej aj zahraničnej konkurencie na trhu, postavenie jednotlivých značiek, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika konkurencie
3) vplyv marketingového prostredia - pôsobenie ekonomických, politických, legislatívnych, sociálno-kultúrnych a geografických faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie firmy o voľbe stratégie vstupu na medzinárodné trhy, ktorej súčasťou je aj medzinárodná komunikačná stratégia
4) účinnosť marketingovej stratégie - preverenie vhodnosti zvolených prvkov marketingového mixu a tým aj efektívnosti vynakladaných prostriedkov marketingového rozpočtu

Kľúčové slová:

marketingové prostredie

komunikácia firiem

komunikačné kanály

medzinárodný marketing

regulácia reklamyObsah:
  • Vplyv marketingového prostredia na marketingovú komunikáciu firiem.
    Tvorba medzinárodného marketingového projektu (určenie cieľov, rozhodnutie o realizácii - vlastnej, sprostredkovanej, výber prvkov komunikačného mixu, komunikačné kanály, spôsoby merania účinnosti komunikačného projetku)
    Špecifiká uplatňovania reklamy na zahraničných trhoch (reklamné stratégie v medzinárodnom marketingu, sociológia a psychológia reklamy v medzinárodnom marketingu, regulácia reklamy v sr ako súčasť podmienok regulácie reklamy v eú)