Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Systém riadenia ľudských zdrojov

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5939
Posledná úprava
08.12.2017
Zobrazené
1 671 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.1 Definícia ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zrojov môžeme definovať ako proces dosahovania podnikových cieľov postredníctvom získavania, stabilizovania, prepúšťania, rozvoja a optimalného využívania ľudských zdrojov v organizácii. Dosahovanie cieľov je hlavnou úlohou akejkoľvek oblasti riadenia. Pokiaľ nie sú vytýčené ciele pravidelne plnené, organizácia zaniká.

Významnou úlohou riadenia ľudských zdrojov je obsatarávania kvalifikovaných, talentovaných a motivovaných zamestnancov. Zahrňuje to získavanie, triedenie, výber a umiesťňovanie pracovníkov. Udržanie si schopných jedincov je pre každú organizáciu roznako veľmi dôležité. Ak kvalifikovaní jedinci z podniku neustále odchádzajú, je nevyhnutné sústavne hľadať nový personál, a to stojí čas a peniaze. Opakom udržania stabilizácie pracovníkov je však ukončovanie pracovného pomeru či dokonca prepustenie, ktoré je neradostnou súčasťou každej manažérskej práce. Pracovníci musia byť čas od času prepustení z dôvodu, že porušia nejaké predpisy, či povinnosti, nepodávajú požadaný pracovný výkon, či preto, že sa rušia pracovné miesta. Postupy pri ukončovaní pracovného pomeru špecifikuje personalista, po prípade sú obsiahnuté v pracovnej zmluve, alebo v platných zákonných normách.

Kľúčové slová:

ľudské zdroje

pracovníci

zamestnanosť

spolupráca

študentiObsah:
 • 1.1 Definícia ľudských zdrojov 2
  1.2 Aktivity smerujúce k zabezpečeniu potrebných pracovných síl 2
  1.2.1 Plánovanie ľuských zdrojov 3
  1.2.2 Získavanie pracovníkov 3
  Metódy analýzy pracovných miest 4
  1.2.3 Výber a umiesťňovanie pracovníkov 5
  1.3 Definície a vymedzenie pojmov použitých v analytickej časti našej práce 6
  2 ANALYTICKÁ ČASŤ 8
  2.1 Informácie o podniku 8
  2.2 Riadenie zamestnanosti v USSK 9
  2.2.1 Spolupráca so študentmi 11
  2.2.2 Anylýza PM vedúcich pracovníkov pre oblasť RĽZ v USSK 12
  3 NÁVRHOVÁ ČASŤ 15
  ZÁVER 18
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 20
  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 21
  PRÍLOHY 22

Zdroje:
 • DONELLY, James: Management. 1.vyd. Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-422-3
 • FERJENČÍK, Ján: Riadenie ľudských zdrojov. 1. vyd. Vydavateľstvo Ekonóm 1999. ISBN 80-225-1141-2