Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Segmentácia, SWOT analýza

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
140 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5047
Posledná úprava
10.08.2017
Zobrazené
3 349 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Ako si určiť čo najoptimálnejšie trhy, kde by sme mali perspektívu uspieť?

Jednou z metód, ktoré firmy využívajú k určeniu perspektívneho trhu pre možný odbyt ich produktov je tzv. segmentácia trhov - trhová segmentácia.
Pod segmentáciou trhov rozumieme ich rozčlenenie do určitých segmentov - skupín, na základe nami určených segmentačných kritérií, ktoré zodpovedajú cieľom firmy, ktoré chce na danom trhu (trhoch) dosiahnuť. Tieto segmentačné kritériá sú pre potenciálne (odberateľské) trhy homogénne (jednotné) - no voči ostatným sú heterogénne (odlišné). Aby bola segmentácia trhov pre nás efektívna, mali by hodnotené segmenty spĺňať minimálne nasledovné požiadavky:
- primeranú veľkosť segmentu - trhu, kde chceme umiestniť svoj produkt, t.j. mal by sa v ňom nachádzať dostatočný počet zákazníkov,
- dostupnosť informácií o segmente. Mali by sme mať možnosť získať dostatok relevantných informácií o cieľovom segmente - tým je ich vypovedacia schopnosť po spracovaní vyššia.
- stabilitu základných podmienok v segmente - ako požiadavka určitej trvanlivosti veľkosti a kompozície (zloženia) segmentu,
- aplikovateľnosť - vytvorené segmenty musia mať zmysel pre naše marketingové očakávania (pre nami vytýčený marketingový cieľ), a tým aj pre možnosť vytvorenia správnej marketingovej stratégie.

Kľúčové slová:

analýza

SWOT

segmentácia

aplikovanie

intuícia

analytické metódy

marketingová príležitosťObsah:
 • Ako si určiť čo najoptimálnejšie trhy, kde by sme mali perspektívu uspieť?
  Aby sme sa dopracovali k výsledku, ktorý má svoju vypovedaciu schopnosť, potom aké ďalšie kritériá musí naša segmentácia spĺňať?
  Ako teda prakticky môžeme uskutočniť segmentáciu trhov - trhu ak na určitom trhu danej krajiny hľadáme oblasť - región pre umiestnenie nášho produktu?
  Aké sú metódy výberu zahraničného trhu (keď sme si už určili pre nás najprijateľnejšie kritériá) a ako tento výber prakticky uskutočniť?
  V čom spočíva heuristická metóda hodnotenia trhov?
  Aké zásady treba dodržať pri vyhodnocovaní dvoch a viacerých trhov?
  Máme vôbec na to vytvorené podmienky, aby sme boli na danom trhu (trhoch) úspešní?
  Ako na to?
  Pri uskutočňovaní SWOT analýzy musia manažéri firmy monitorovať tiež interné prostredie, jeho silné a slabé stránky: