Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Hodnotenie mikroštruktúry - analýza

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4580
Posledná úprava
21.09.2017
Zobrazené
1 510 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Na vzhľad štruktúry má veľký vplyv spôsob a dôslednosť, s akou sa vykonávajú jednotlivé etapy prípravy výbrusov. Makroskopická ako aj mikroskopická analýza štruktúry kovov a ich zliatin si vyžaduje prípravu povrchu materiálu pre pozorovanie. Pre využitie maximálnej rozlišovacej schopnosti mikroskopu, povrch vzoriek musí byť dokonal pripravený.

Príprava vzorky pre optickú mikroanalýzu sa skladá z týchto etáp:
- odoberanie vzoriek,
- úprava vzoriek,
- brúsenie vzoriek,
- leštenie vzoriek,
- vyvolanie štruktúry materiálu.

Odoberanie vzoriek
Pri odoberaní skúšobných vzoriek sa musíme riadiť dvoma kritériami, a to voľbou miesta odberu a spôsobom odberu. Vzorka musí mať rovnaké vlastnosti ako skúmaný predmet. Pred voľbou miesta odberu musíme uvážiť cieľ pozorovania, výrobný postup, rozmery a tvar súčiastky, ako aj pracovné podmienky. Pri odoberaní vzorky a ďalšom hrubom opracovaní skúmaného povrchu vzorky nesmie dôjsť k zmene štruktúry vplyvom deformácie alebo ohrevu. K odberu vzorky najčastejšie využívame rezanie pílou, sústruženie, frézovanie, rozbrusovanie. Pri tvrdých a krehkých materiáloch výbrus zhotovíme na lomovej ploche. Po odobratí je potrebné vzorky označiť.

Kľúčové slová:

mikroštruktúra

svetelný mikroskop

železo

uhlík

vzorka

chladnutie

odoberanie vzoriek

štruktúra kovov



Obsah:
 • 1. Popíšte prípravu vzorky pre metalurgické sledovanie svetelným mikroskopom
  2. Na základe zadanej mikroštruktúry zostavte krivku chladnutia v diagrame železo - uhlík
  3. Popíšte krivku chladnutia s uvedením v % C a veľkosti zŕn v diagrame železo - uhlík
  4. Popíšte mikroštruktúru
  5. Použitá literatúra

Zdroje:
 • doc. Ing. Daniel JANKURA, PhD., Ing. Janette BREZINOVÁ, PhD. : Technické materiály Laboratórne cvičenia
 • Prof. Ing. Anton PUŠKÁR, DrSc., Prof. Ing. Ján MICHEĽ, CSc., doc. Ing. Vojtech PULC, CSc. : Náuka o materiály I