Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Finančná situácia spoločnosti Západoslovenská energetika

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12570
Posledná úprava
28.07.2020
Zobrazené
1 312 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len spoločnosť), IČO 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 15. októbra 2001 a zapísaná do obchodného registra dňa 1. novembra 2001. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vl. č. 2852/B.
Spoločnosť je jedným z právnych nástupcov Západoslovenských energetických závodov, štátny podnik. K 31. októbru 2001 bol tento štátny podnik zrušený bez likvidácie podľa rozhodnutia ministra hospodárstva č. 96/2001. Deň po zrušení podniku boli jeho aktíva a pasíva prevedené na Fond národného majetku (FNM) Slovenskej republiky v súlade s privatizačným projektom. FNM ich 1. novembra 2001 vložil do nasledovných akciových spoločností: Západoslovenská energetika, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., a Trnavská teplárenská, a.s.
...


Kľúčové slová:

činnosť

predmet

predmet činnosti

financie

ekonomika

finančno ekonomická analýza

analýza

náklady

výnos

cash-flow

príjmy

výdavkyObsah:
 • OBSAH 2
  1. ÚDAJE O SPOLOČNOSTI A PREDMET ČINNOSTI 3
  2. ÚČEL FINANČNO-EKONOMICKEJ ANALÝZY VO VYBRANOM PODNIKU 4
  3. HORIZONTÁLNA A VERTIKÁLNA ANALÝZA VÝKAZOV 4
  3.1. ANALÝZA SÚVAHY 4
  3.1.1.MAJETOK 5
  3.1.2. ZDROJE KRYTIA MAJETKU 7
  3.1.3. ZLATÉ BILANČNÉ PRAVIDLO 10
  3.2. ANALÝZA VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 11
  3.2.1 NÁKLADY A VÝNOSY 11
  3.3. ANALÝZA VÝKAZU CASH FLOW 14
  3.3.1. PRÍJMY A VÝDAVKY 14
  4.ANALÝZA POMEROVÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV PODNIKU 16
  4.1 ANALÝZA LIKVIDITY 17
  4.2 ANALÝZA AKTIVITY 17
  4.3 ANALÝZA ZADĹŽENOSTI 18
  4.4 ANALÝZA RENTABILITY 18
  5. ŠPECIFICKÉ METÓDY 19
  5.1. ANALÝZA ROE 19
  5.2. ANALÝZA PREPOČÍTANEJ LIKVIDITY 20
  6. METÓDY PROGNÓZOVANIA FINANČNEJ SITUÁCIE 20
  6.1. RÝCHLY TEST 21
  6.2. ALMANOVA METODIKA 22
  ZÁVER 24
  ZOZNAM PRÍLOH 25