Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Determinanty sociálno-ekonomického rozvoja

«»
Prípona
.docx
Typ
analýza
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39760
Posledná úprava
11.03.2012
Zobrazené
1 185 x
Autor:
chimena92
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto práci sa budeme zaoberať dvoma determinantmi sociálno-ekonomického rozvoja a to ekonomickým rastom a pracovnými silami, ktoré tvoria tak zamestnaní ako aj nezamestnaní. Tieto determinanty sa navzájom veľmi ovplyvňujú a zároveň sú súčasťou cieľov hospodárskej politiky, kde sú vyjadrené ako tempo ekonomického rastu a miera nezamestnanosti, medzi ktorými exituje nepriamy vzťah. Znamená to, že keď sa miera nezamestnanosti v ekonomike zníži, zvýši sa ekonomický rast, resp. keď poklesne reálny HDP pod úroveň potenciálneho produktu o 2 %, ekonomika sa dostane do fázy recesie a tomuto poklesu HDP, čiže poklesu ekonomického rastu podľa známeho Okunovho zákona zodpovedá zvýšenie nezamestnanosti o 1 %. V tejto práci sa dozvieme, či sa tento Okunov zákon potvrdil aj v praxi na príklade slovenskej ekonomiky.

Budeme analyzovať vývoj obidvoch determinantov, pričom ekonomický rast budeme analyzovať od roku 2000 do roku 2010 a pracovné sily od roku 1998 do roku 2010. Ďalej porovnáme ich vývoj s vývojom v EÚ a pri pracovných silách porovnáme ich vývoj aj s jednotlivými krajinami EÚ. Dozvieme sa napr., či podiel HDP SR na obyvateľa v PKS (parite kúpnej sily) konverguje k priemeru EÚ 27. Ďalej sa dozvieme, v ktorom štáte EÚ bola v roku 2010 najvyššia nezamestnanosť a v ktorom bola najnižšia a na ktorom mieste v rámci krajín EÚ sa nachádza so svojou mierou nezamestnanosti Slovenská republika. Dozvieme sa ešte v ktorom štáte je najvyššia miera zamestnanosti a v ktorom najnižšia. Porovnáme si aj úroveň výšky minimálnej mzdy v 20. tich krajinách EÚ.

Záverom uvedieme prognózu vývoja obidvoch determinantov, pričom pri ekonomickom raste si uvedieme jeho očakávaný vývoj podľa IFP (inštitútu finančnej politiky) a inštitúcií, ktoré spolupracujú s IFP, napr. podľa Infostatu, SAV a Unicreditu. Pri pracovných silách si uvedieme prognózu podľa IFP i podľa EÚ SAV.

Kľúčové slová:

sociálno-ekonomický rozvoj

HDP

hospodárska politika

nezamestnanosťObsah:
 • Úvod
  1. Charakteristika a meranie ekonomického rastu
  2. Analýza ekonomického rastu SR
  3. Porovnanie ekonomického rastu SR s krajinami EÚ 27 a eurozóny
  4. Prognóza vývoja ekonomického rastu SR do roku 2014
  5. Analýza pracovnej sily na Slovensku
  5.1 Analýza zamestnanosti na Slovensku od roku 1998 až po rok 2010
  5.2 Analýza nezamestnanosti na Slovensku od roku 1998 až po rok 2010
  6. Porovnanie miery nezamestnanosti a zamestnanosti s krajinami EÚ
  7. Prognóza vývoja pracovných síl SR do roku 2020
  Záver

Zdroje:
 • FIFEKOVÁ, E. 2008. Úzke miesta rastovej výkonnosti SR. In Nová ekonomika. ISSN 1336-1732, roč. 2, č. 2, s. 38-47.
 • LÁBAJ, M. 2010. Moderné teórie ekonomického rastu v teoretickej a historickej perspektíve. In Nová ekonomika. ISSN 1336-1732, roč. 3, č. 1, s. 53-67.
 • LISÝ, J. 2005. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 132 s. ISBN 80-8078-035-8.
 • LISÝ, J. 2007. Ekonómia v novej ekonomike. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 634 s. ISBN 978-80-8078-164-4.
 • MARTINCOVÁ, M. 2005. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 127 s. ISBN 80-8078-038-2.
 • MELIŠEK, F. - VINCÚR, P. - PEŠKOVÁ, A. 2008. Ekonomický rast a štruktúrne zmeny. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2008. 247 s. ISBN 978-80-969927-7-5.
 • SALIN, P. - PŘÍVAROVÁ, M. 1993. Makroekonómia. 1. vyd. Bratislava: Elita, 1993. 362 s. ISBN 80-85323-51-6.
 • Ekonomická kríza prehĺbila nerovné postavenie žien voči mužom. In Personalista. [online]. Dostupné na internete:
 • . ISSN 1214-7419.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4