Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Analýza produktu na zahraničnom trhu

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36324
Posledná úprava
01.02.2011
Zobrazené
1 582 x
Autor:
sunnygirl4
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Za cieľový trh si firma Monini zvolila Slovensko. Svetová hospodárska kríza nezasiahla takmer vôbec tento trh a na trh s olivovým olejom nemala takmer žiadny vplyv. Z prieskumov vyplýva, že na Slovensku sa najviac spotrebuje repkového a slnečnicového oleja. No vzhľadom na súčasný trend a životný štýl ľudia upriamujú svoju pozornosť práve na olivový olej. Práve preto sa predpokladá, že sa bude postupne zvyšovať podiel výrobkov z olivového oleja na trhu.

Kľúčové slová:

marketingový projekt

cenová eskalácia

medzinárodný marketing

marketingový plán pre cieľový trh

administratívne a dokumentačné zabezpečenie obchodnej operácie

konkurenčná analýza trhuObsah:
 • 1 Úvod 4
  2. Cieľový trh a trhový segment 5
  2.1 Všeobecná charakteristika 5
  2.2 Geografické prostredie 5
  2.2.1 Poloha 5
  2.2.2 Podnebie a počasie 5
  2.2.3 Vodstvo 6
  2.3 Politické prostredie 6
  2.4 Kultúrne prostredie 6
  2.4.1Prírodné prostredie 6
  2.4.2 Životný štýl 7
  2.4.3 Náboženstvo 7
  2.5 Ekonomické prostredie 8
  2.5.1 HDP 8
  2.5.2 Nezamestnanosť 8
  2.5.3 Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva 9
  2.6 Demografické prostredie 9
  2.6.1 Počet obyvateľov 9
  2.6.2 Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín za rok 2001 9
  2.6.3 Podiel obyvateľstva staršieho ako 15 rokov s vyšším školským vzdelaním 9
  3 Konkurenčná analýza trhu 10
  3.1 Charakteristika cieľového trhu a trhového segmentu 10
  3.2 Charakteristika spotrebiteľa a spotrebiteľského správania 10
  3.3 Súčasný stav a vývojové tendencie v spotrebe ponúkaného produktu 10
  3.4 Postavenie produktu v konkurenčnom prostredí 11
  3.4.1 Aktuálna ponuka v odvetví a jej analýza 11
  3.4.1.1 Konkurenčné výhody a konkurencia 11
  3.4.1.2 Vlastnosti produktu 12
  3.4.1.3 Cena 13
  3.4.1.4 Reklama 14
  3.4.2 Silné a slabé stránky 14
  3.4.3 Predpokladaná veľkosť trhu 14
  4. Marketingový plán pre cieľový trh 16
  4.1 Marketingové ciele a charakteristika produktu 16
  4.1.1 Marketingové ciele 16
  4.1.2 Charakteristika produktu 16
  4.2 Stanovenie ceny, štruktúra a cenová eskalácia 17
  4.2.1 Faktory rozhodujúce o stanovení ceny 17
  4.2.2 Štruktúra ceny a cenová eskalácia 18
  4.3 Forma vstupu na zahraničný trh 19
  4.3.1 Forma vstupu 19
  4.4 Distribúcia na cieľový trh 19
  4.5 Platobné a dodacie podmienky 19
  4.6 Komunikačný mix 19
  4.6.1 Reklama 19
  4.6.2 Osobný predaj 19
  4.6.3 Podpora predaja 19
  4.6.4 PR – public relation 19
  5. Administratívne a dokumentačné zabezpečenie obchodnej operácie 20
  6 Súhrn 23
  7 Zdroje 24
  8 Prílohy 25

Zdroje: