Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Vypracované otázky na Základy obrábania dreva

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47362
Posledná úprava
09.07.2018
Zobrazené
593 x
Autor:
adka539
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem rezanie ako technologického procesu, predmet náuky o rezaní, úlohy teória rezania

Pojem rezania, ako technologického procesu:
- rezanie je definované, ako technologický proces, pri ktorom prostredníctvom rezného nástroja dochádza k porušeniu materiálu a vzniku triesky
- pri rezných procesoch sa používajú drevorezné nástroje, ako napr. hobľovací nôž, pílový pás, kotúč

Predmet náuky o rezaní:
- predmetom náuky o rezaní je zvažovanie rôznych alternatív, napr. Aký rezný nástroj sa použije (záleží to na účelu rezania a výstupného prídavného prvku)

Teória rezania:
- objasňuje fyzickú podstatu rezného procesu, vysvetľuje zákony tvorenia nových prvkov, rozpracúva výpočtovú metodiku a faktory procesu rezania

Úlohy teórie rezania
a) skúmať objektívne zákonitosti a vzájomné spojenie medzi faktormi vplývajúcimi na proces rezania
b) skúmať fyzikálnu podstatu rezania
c) hľadať možnosti optimálnych procesov rezania, zabezpečiť získanie výrobku požadovanej kvality, mat. zvýšenia výkonnosti, produkcie a bezpečnosti práce
d) určiť výpočtovú metódu, ktorá by bola základom pre racionálne konštruovanie a zdokonaľovanie rezných nástrojov a strojových technologických procesov, normovania zariadenia a výpočtu technicko-technologických ukazovateľov
e) určiť takú teóriu, podľa ktorej, keď poznáme fyzikálno-materiálne vlastnosti (vzťahy) obrobku a rezného nástroja by bolo možné stanoviť najlepšie metódy rezného procesu

Kľúčové slová:

drevo

píla

obrábanie

rezanie

prierez

záberObsah:
 • I. Okruh otázok
  1. Zvláštnosti štruktúry dreva a drevných materiálov na rezný proces.
  2. Vplyv vlastností dreva a drevných materiálov na rezný proces.
  3. Mechanické a tepelné javy pri rezaní.
  4. Elektrické a chemické javy pri rezaní dreva.
  5. Vznik a tvary triesok pri jednotlivých základných modeloch rezania (pozdĺžnom a priečnom).
  6. Vznik a tvary triesok pri jednotlivých základných modeloch rezania (pozdĺžnom a čelnom).

  II. Okruh otázok
  1. Pílenie na rámových pílach.
  2. Pílenie na pásových pílach.
  3. Pílenie na kotúčových pílach.
  4. Delenie dreva na štiepku a triesku.
  5. Krájanie a lúpanie.
  6. Procesy beztrieskového delenia dreva (strihanie, vystrihovanie, rezanie dreva laserom).
  7. Povrchové obrábanie (brúsenie a frézovanie).
  8. Povrchové obrábanie(sústruženie, okružovanie a odkôrňovanie).
  9. Procesy hĺbkového obrábania dreva (vŕtanie a dlabanie).