Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Technológia prvostupňového spracovania dreva (piliarina, sušenie)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
86 x
Veľkosť
14,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39272
Posledná úprava
14.01.2012
Zobrazené
4 496 x
Autor:
goginko88
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
PILIARINA
1. Funkcie skladu suroviny p.z. a jeho dispozičné členenie
Sklad suroviny – je miesto, na ktorom sa uskutočňuje príprava suroviny a jej ďalšie spracovanie pozdĺžnym delením v pílnici. Funkcie skladu :
Skladová funkcia
- je obecná a plní ju každý sklad, medzisklad. Jej podstata je zabezpečovať optimálne množstvo suroviny pre následný výrobný cyklus. Zostavenie skladovej suroviny znamená vychádzať zo surovinových možností danej oblasti, z kapacitných parametrov pílnice, z priestorových možností skladu, zo stupňa mechanizácie, z odberateľsko – dodávateľských vzťahov. Príliš veľká kapacita skladu zvyšuje nároky na priestory a ochranné nároky suroviny. Príliš malá zásoba môže byť príčinou výpadkov dodávok do pílnice, ak nie je dodávka suroviny plynulo a pravidelne zabezpečená. Pre naše podmienky sa volí sklad pre zásobu na 15 – 25 dní.

Výrobná funkcia
- jej podstata spočíva v tom, že komplexom operácií pretvárame drevo na piliarske výrezy požadovaných parametrov a úžitkových vlastností. Táto funkcia sa zabezpečuje komplexom strojno-technologických zariadení usporiadaných do optimálnej technologickej postupnosti
...

2. Technológia preberania suroviny
Nevýrobná operácia kt. princíp je v kvalitatívno-kvantitatívnom ohodnotení prisúvanej suroviny a jej prebratie na základe dohodnutých dodávateľsko-odoberateľských vzťahov
2 spôsoby:
- Kontrolou námatkovou (štatistickou)
- Kontrolou kus po kuse

Námatková kontrola – najpoužívanejší spôsob realizácie
- Kontrola kvality dodávaných sortimentov na náhodne vybranom štatistickom súbore, ktorý reprezentuje dodávku, 10-20% z dodávky
- Ak úžitkové vlastnosti(odkôrnenie) súhlasia s údajmi tak celá dodávka sa považuje za prijatú.
- Ak nezodpovedá viac ako 5% tak dodávka musí byť preberaná kus po kuse

Kontrola kus po kuse – je to veľmi pracný spôsob
- Aplikuje sa vo výnimočných prípadoch, po námatkovej kontrole
- Kvalita sa posudzuje vizuálne zhodnotením príslušných znakov a porovnanie s normou.
...

Kľúčové slová:

drevo

rámové píly

skúška

sušenie

kotúčové píly

pásové píly

pilarina

porezObsah:
 • PILARINA
  1. Funkcie skladu suroviny p.z. a jeho dispozičné členenie
  2. Technológia preberania suroviny
  3. Technológia odkôrňovania suroviny
  4. Technológia spracovania guľatiny a výrezy
  5. Technológia triedenia výrezov
  6. Technológia porezu základnými spôsobmi
  7. Technológia porezu špeciálnymi spôsobmi
  8. Typológia piliarskych výrobkov
  9. Technológia výroby ihličnatého reziva RP
  10. Technológia výroby listnatého reziva KPP ( kmeňová PP )
  11. Technológia výroby reziva piliarskými agregátmi
  12. Analýza kvantitatívnej výťažnosti reziva
  13. Technológia adjustácia reziva
  14. Technológia výroby prírezov rezaním
  15. Technológia výroby prírezov lepením do nekonečného prírezu

  SUŠENIE
  1. sušenie a hydrotermická úprava dreva
  2. vlhkosť dreva. metódy stanovenia vlhkosti dreva
  3. základné parametre procesu sušenia a aký je ich vplyv na priebeh sušenia
  4. prirodzené sušenie dreva
  5. Sklad reziva pre prirodzené sušenie
  6. Konštrukcia a základne prvky komorovej teplovzdušnej sušiarne
  7. Umelé predsúšanie a kondenzačné sušenie
  8. Teplovzdušné kontinuálne sušiarne
  9. Technológia umelého sušenia dreva
  10. Kontrola kvality vysušeného materiálu
  11. Sušiaci proces a režim umelého sušenia
  12. Vákuové a vysokoteplotné sušenie
  13. Kontaktné, vysokofrekvenčné a mikrovlnné sušenie
  14. Plastifikácia a farebné zmeny
  15. Spôsoby parenia, pariace zariadenia
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko